Grudzień 2018

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Sporządzaniem projektów podziałów nieruchomości,
 • Raportem oddziaływania na Środowisko,
 • Wykonaniem Projektu Budowlanego oraz gromadzeniem materiałów do audytu BRD,
 • Pozyskiwaniem warunków technicznych,
 • Planem Działań Ratunkowych.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Raportem oddziaływania na Środowisko,
 • Projektem Budowlanym,
 • Planem Działań Ratunkowych,
 • Pracami terenowymi.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Przekazaniem mapy do Ośrodka Geodezyjnego
 • Raportem oddziaływania na Środowisko,
 • Projektem Budowlanym
 • Pracami terenowymi,
 • Planem Działań Ratunkowych.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Sporządzaniem projektów podziałów nieruchomości,
 • Raportem oddziaływania na Środowisko,
 • Projektem Budowlanym,
 • Pozyskiwaniem warunków technicznych,
 • Planem Działań Ratunkowych.
Listopad 2018

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Prowadzono prace terenowe, 
 • Raportem oddziaływania na Środowisko,
 • Projektem Budowlanym,
 • Sporządzaniem projektów podziałów nieruchomości,
 • Planem Działań Ratunkowych.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • przekazano mapy do Ośrodka Geodezyjnego,
 • prowadzono prace terenowe,
 • Raportem oddziaływania na Środowisko,
 • Projektem Budowlanym,
 • sporządzaniem projektów podziałów nieruchomości,
 • Planem Działań Ratunkowych.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • przekazano mapy do Ośrodka Geodezyjnego,
 • prowadzono prace terenowe,
 • Raportem Oddziaływania na Środowisko,
 • odbiorem warunków od gestorów w  sieci,
 • Projektem Budowlanym,
 • Planem Działań Ratunkowych.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • opracowaniem map,
 • rozpoczęciem prac terenowych,
 • Raportem Oddziaływania na Środowisko,
 • odbiór warunków od gestorów w  sieci,
 • projektem budowlanym,
 • pozyskiwaniem materiałów z Ośrodka Geodezyjnego,
 • opracowaniem Planu Działań Ratunkowych.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • mapami do celów projektowych,
 • programem badań podłoża,
 • Raportem Oddziaływania na Środowisko,
 • warunkami od gestorów w  sieci ,
 • projektem budowlanym,
 • projektem podziałów nieruchomości,
 • Planem Działań Ratunkowych.

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2023 r.

Liczba odwiedzin: 112642
Projekt i wykonanie: M2 Studio