Grudzień 2019
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego.
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano Specyfikacje Techniczną.
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • Przygotowywanie Wniosku o ZRID,
 • opracowywano Specyfikacje Techniczną.
Listopad 2019
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • Przygotowywanie Wniosku o ZRID
 • opracowywano Specyfikacje Techniczną.
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi
 • pracowano nad Dokumentacją badań podłoża gruntowego
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi
 • opracowywano Specyfikacje Techniczną
 • pracowano nad Dokumentacją badań podłoża gruntowego
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi
 • opracowywano Specyfikacje Techniczną
 • pracowano nad Dokumentacją badań podłoża gruntowego
Październik 2019
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano Specyfikacje Techniczną.
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano Specyfikacje Techniczną.
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano Specyfikacje Techniczną.
W okresie sprawozdawczym pracowano nad:
 • Projektami Wykonawczymi.

W okresie sprawozdawczym:

 • opracowano Projekt Wykonawczy.
Wrzesień 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Projektami Wykonawczymi.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Projektami Wykonawczymi.
 • Dokumentacją badań podłoża gruntowego.

W okresie sprawozdawczym:

 • Opracowywano Projekt Wykonawczy.

W okresie sprawozdawczym:

 • Negocjowano treści porozumienia z Lasami Państwowymi.
 • Opracowywano Projekt Wykonawczy.
Sierpień 2019

W okresie sprawozdawczym:

 • Negocjowano treści porozumienia z Lasami Państwowymi.
 • Opracowywano Projekt Wykonawczy.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Projektami Wykonawczym.
 • Uaktualnieniem Planu działań Ratunkowych.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Projektami Wykonawczym.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Projektami Wykonawczym.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Uaktualnienie rozwiązań planu działań ratunkowych;
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi.
Lipiec 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Uaktualnienie rozwiązań planu działań ratunkowych;
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Uaktualnienie rozwiązań planu działań ratunkowych;
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Uaktualnienie rozwiązań planu działań ratunkowych;
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Uaktualnienie rozwiązań planu działań ratunkowych;
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi.
Czerwiec 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • Przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • Przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • Przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • Przygotowanie uzgodnień do projektu architektoniczno – budowlanego.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • Przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • Sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.
Maj 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • Przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • Przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • Sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • Przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • Przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • Sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • przygotowanie uzgodnień do projektu architektoniczno – budowlanego.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.
Kwiecień 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o odstępstwa;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • analizą warunków z Zarządu Zlewni Augustów;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.
Marzec 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • analizą warunków z Zarządu Zlewni Augustów;

 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;

 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;

 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Analizą warunków z Zarządu Zlewni Augustów.

 • Projektem budowlanym.

 • Przygotowaniem materiałów na ZUDP.

 • Projektem Wykonawczym.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Analizą warunków z Zarządu Zlewni Augustów.

 • Projektem budowlanym.

 • Przygotowaniem materiałów na ZUDP.

 • Projektem Wykonawczym.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Analizą warunków z Zarządu Ziewni Augustów.

 • Projektem budowlanym.

 • Przygotowaniem materiałów na ZUDP.

 • Projektem Wykonawczym.

Luty 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Projektem budowlanym.

 • Przygotowaniem materiałów.

 • Projektami podziałów nieruchomości.

 • Materiałami  ZUDP.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Przygotowaniem materiałów.
 • Projektami podziałów nieruchomości.

 • Raportem oddziaływania na Środowisko.

 • Projektem budowlanym.

 • Materiałami  ZUDP.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Projektami podziałów nieruchomości.

 • Raportem oddziaływania na Środowisko.

 • Projektem budowlanym.

 • Materiałami  ZUDP.

 • Przygotowaniem materiałów.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Raportem oddziaływania na Środowisko.

 • Projektem budowlanym.

 • Materiałami  ZUDP.

 • Planem działań Ratunkowych.

 • Badaniami terenowymi.

 • Przygotowaniem materiałów o wniosku o odstępstwa.

Styczeń 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Raportem oddziaływania na Środowisko.

 • Projektem budowlanym.

 • Materiałami ZUDP.

 • Planem działań Ratunkowych.

 • Badaniami terenowymi.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Badaniami terenowymi.

 • Raportem oddziaływania na Środowisko.

 • Projektem budowlanym.

 • Materiałami ZUDP.

 • Planem działań Ratunkowych.

 • Projektem podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Badaniami terenowymi,

 • Raportem oddziaływania na Środowisko,

 • Badaniami terenowymi,

 • Projektem Budowlanym,         

 • Aktualizowaniem map,

 • Planem działań Ratunkowych.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • projektem budowlanym,

 • Raportem oddziaływania na Środowisko,

 • Kompletowaniem dokumentów do audytu BRD,

 • Projektami podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Przekazaniem mapy do Ośrodka Geodezyjnego,

 • Raportem oddziaływania na Środowisko,

 • Projektem Budowlanym,

 • Pracami terenowymi,

 • Planem Działań Ratunkowych.

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2023 r.

Liczba odwiedzin: 113656
Projekt i wykonanie: M2 Studio