Maj 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • przygotowanie uzgodnień do projektu architektoniczno – budowlanego.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.
Kwiecień 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • opracowywanie Raportu Oddziaływania na Środowisko;
 • przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o odstępstwa;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • przygotowywanie uzgodnień do projektu architektoniczno-budowlanego;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • analizą warunków z Zarządu Zlewni Augustów;
 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;
 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;
 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.
Marzec 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • analizą warunków z Zarządu Zlewni Augustów;

 • przygotowaniem materiałów do wniosku o ZRiD;

 • przygotowaniem materiałów na ZUDP;

 • sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Analizą warunków z Zarządu Zlewni Augustów.

 • Projektem budowlanym.

 • Przygotowaniem materiałów na ZUDP.

 • Projektem Wykonawczym.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Analizą warunków z Zarządu Zlewni Augustów.

 • Projektem budowlanym.

 • Przygotowaniem materiałów na ZUDP.

 • Projektem Wykonawczym.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Analizą warunków z Zarządu Ziewni Augustów.

 • Projektem budowlanym.

 • Przygotowaniem materiałów na ZUDP.

 • Projektem Wykonawczym.

Luty 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Projektem budowlanym.

 • Przygotowaniem materiałów.

 • Projektami podziałów nieruchomości.

 • Materiałami  ZUDP.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Przygotowaniem materiałów.
 • Projektami podziałów nieruchomości.

 • Raportem oddziaływania na Środowisko.

 • Projektem budowlanym.

 • Materiałami  ZUDP.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Projektami podziałów nieruchomości.

 • Raportem oddziaływania na Środowisko.

 • Projektem budowlanym.

 • Materiałami  ZUDP.

 • Przygotowaniem materiałów.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Raportem oddziaływania na Środowisko.

 • Projektem budowlanym.

 • Materiałami  ZUDP.

 • Planem działań Ratunkowych.

 • Badaniami terenowymi.

 • Przygotowaniem materiałów o wniosku o odstępstwa.

Styczeń 2019

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Raportem oddziaływania na Środowisko.

 • Projektem budowlanym.

 • Materiałami ZUDP.

 • Planem działań Ratunkowych.

 • Badaniami terenowymi.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Badaniami terenowymi.

 • Raportem oddziaływania na Środowisko.

 • Projektem budowlanym.

 • Materiałami ZUDP.

 • Planem działań Ratunkowych.

 • Projektem podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Badaniami terenowymi,

 • Raportem oddziaływania na Środowisko,

 • Badaniami terenowymi,

 • Projektem Budowlanym,         

 • Aktualizowaniem map,

 • Planem działań Ratunkowych.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • projektem budowlanym,

 • Raportem oddziaływania na Środowisko,

 • Kompletowaniem dokumentów do audytu BRD,

 • Projektami podziałów nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym pracowano nad:

 • Przekazaniem mapy do Ośrodka Geodezyjnego,

 • Raportem oddziaływania na Środowisko,

 • Projektem Budowlanym,

 • Pracami terenowymi,

 • Planem Działań Ratunkowych.

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2019 r.

Liczba odwiedzin: 3438
Projekt i wykonanie: M2 Studio