Grudzień 2020

Roboty Mostowe:

 • WD-33.2 – Prace porządkowe, montaż i demontaż szalunków

Roboty Branżowe:

 • ZBR11 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm

Roboty Drogowe:

 • S61 km 26+970-27+060, DD11a km 0+570-0+600, DL3 km 0+120-0+140 – Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm
 • S61 km 24+300-24+350, S61 km 25+430-25+480, S61 km 27+270-27+390, S61 km 28+900-29+100, DD4a km 1+100-1+200, DD5a km 0+110-0+265, S16 km 0+380-0+420 – poprawa wymiany – S61 km 38+700-38+705, S16 km 3+090-3+100, DD10 km 0+680-0+700 -WZMOCNIENIE PODŁOŻA. Wymiana gruntu
 • S61 km 26+780-27+170, S61 km 33+325-33+335 – Wykonanie wykopów
 • S61 km 26+780-27+170, DL3 km 0+125-0+145, DL1 km 0+030-0+060 – Wykonanie nasypów. Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste)
 • S61 km 36+400-40+200 – ŚCINANIE DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE) WYWÓZ I UTYLIZACJA KARPIN I GAŁĘZI: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizcja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc
  KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW PONIŻEJ 20 LAT: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych
  KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW POWYŻEJ 20 LAT: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
  ŚCINANIE I KARCZOWANIE ZADRZEWIEŃ (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE): wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych  

Roboty Mostowe:

 • PZM-27.2 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • PZM-28.9 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • MS/PZDsz-0.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • PZGd-34.5 – Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15)
 • PZGd-34.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • WS-2.9 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • MS/PZDsz-37.6 – Pale CFA

Roboty Branżowe:

 • Kolizja 3 SN – Kolizja 3 SN część kablowa, przebudowa linii SN
 • Kolizja 4 SN – Kolizja 4 SN część kablowa, przebudowa linii SN
 • Kolizja 5 SN – Kolizja 5 SN część kablowa, przebudowa linii SN
 • S61 km 29+950 – FAN-TEX km 29+950 S61 – przebudowa
 • DK 16-1 km 0+000-0+200 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN – wykopy pod światłowód telekomunikacyjny i układanie rur
 • Kolizja PW7 – Przebudowa sieci wodociągowych
 • Kolizja PW8 – Przebudowa sieci wodociągowych
 • DG 201408N km 0+150 – budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • S61 km 30+000 – budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • S61 km 32+300 – budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • ZBR11 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika
 • ZBR11 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm

Roboty Drogowe:

 • S61 km 36+400-40+200 – ŚCINANIE DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE) WYWÓZ I UTYLIZACJA KARPIN I GAŁĘZI: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizacja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc
  KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW PONIŻEJ 20 LAT: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych
  KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW POWYŻEJ 20 LAT: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
  ŚCINANIE I KARCZOWANIE ZADRZEWIEŃ (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE): wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych  
 • Wymiana gruntu – S61 km 38+670-38+700; S61 km 38+740-38+755; S-16 km 3+060-3+095; DG km 0+140-0+150; DD10 km 0+560-0+670; S61 km 24+300-24+350; S61 km 25+430-25+480; S61 km 27+100-27+170; S61 km 27+270-27+390; S61 km 28+900-29+100; DD4a km 1+020-1+024; DD4a km 1+100-1+200; DD5a km 0+240-0+250
 • Wykop – DD16 km 0+500-0+800; DD16 km 0+930-1+060; DD16 km 1+320-1+390
 • S-61 km 33+325-33+335; S61 km 26+780-27+170 – Wykonanie wykopów
 • S61 km 26+300-26+460; S61 km 27+060-27+120; S61 km 30+150-30+260 – Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm
 • S61 km 26+780-26+970; S61 km 26+780-27+170 – Wykonanie nasypów. Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste)
 • S16 km 0+475-0+530 materac – Wykonanie nasypów. Wykonanie nasypów z dokopów

Roboty Mostowe:

 • WD-33.2 P3NP P3.1NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • WD-33.2 P3NP P3.1NL – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
 • WD-33.3 P1NL – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt)
 • WD-33.2 P2 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • MS/PZDsz-37.6 P2 – Pale CFA
 • WS-2.9 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • PZGd-34.5 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • PZD-26.0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • PZD-26.0 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • WS-26.3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • WS-26.3 – Fundament B35 (C30/37)
 • PZM-27.2 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40
 • PZM-27.2 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40 – MATERIAŁ
 • PZM-28.9 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40
 • PZM-28.9 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40 – MATERIAŁ
 • WS/PZDdz-29.9 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • WS/PZDdz-29.9 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • MS/PZDsz-0.5 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40
 • MS/PZDsz-0.5 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40 – MATERIAŁ

Roboty Branżowe:

 • S61 km 37+000 – Przebudowa kolizji PW8 – montaż rur wodociągowych PEHD dn100, odc. PW8.4 – PW8.6
 • Kolizja 19b – Przebudowa kolizji 19b SN – prace porządkowe
 • S61 km 37+605 – 37+630 – Przebudowa kolizji drenarskiej A-5 – ułożenie zbieracza Dn125, montaż studni, zasypka
 • DK 16-1 km 0+000-0+200 – Kolizja teletechniczna OLMAN – wykopy i ułożenie rur osłonowych
 • Kolizja 3 SN – Kolizja 3 SN część kablowa, przebudowa linii SN
 • Kolizja 4 SN – Kolizja 4 SN część kablowa, przebudowa linii SN
 • Kolizja 5 SN – Kolizja 5 SN część kablowa, przebudowa linii SN
 • Kolizja 8 SN – Kolizja 8 SN część kablowa, przełączenie kabli SN
 • Kolizja 9 SN – Kolizja 9 SN część kablowa, przebudowa linii SN
 • Kolizja 9 SN – Kolizja 9 SN część kablowa, przełączenie kabli SN
 • FAN-TEX km 31+360 S61 – przebudowa
 • Kolizja KS3 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej, Kolizja KS3 przebudowa
 • Kolizja KS3 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej Kolizja KS3 przełączenie
 • Kolizja KS4 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej, Kolizja KS4 przebudowa
 • Kolizja PW3 – Przebudowa sieci wodociągowych, Kolizja PW3
 • Kolizja PW5 – Przebudowa sieci wodociągowych, Kolizja PW5
 • Kolizja PW6 – Przebudowa sieci wodociągowych, Kolizja PW6
 • Kolizja PW7 – Przebudowa sieci wodociągowych, Kolizja PW7
 • Kolizja PW9 – Przebudowa sieci wodociągowych, Kolizja PW9
 • S61 km 31+300, DD7 – budowa kanału: budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • kolizja KD1b, DD7 – budowa kanału: budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • S61 km 30+000; S61 km 31+300 – budowa kanału: budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • kolizja KD12 – budowa kanału: budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • S61 km 27+400 – budowa kanału: budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • S61 km 23+400 – kanalizacja tłoczna: budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE Dn 90
 • DD7 – studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m
 • Zbiornik ZBR-1b – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem
 • Zbiornik ZBR-1b – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika
 • Zbiornik ZBR-13 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm

Roboty Drogowe :

 • S61; km 38+500-39+00 – CINANIE DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE) WYWÓZ I UTYLIZACJA KARPIN I GAŁĘZI: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizacja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc, KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW PONIŻEJ 20 LAT: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych, KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW POWYŻEJ 20 LAT: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych, ŚCINANIE I KARCZOWANIE ZADRZEWIEŃ (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE): wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych   
 • DD11a;km  0+740-0+970    – Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm
 • Wymiana gruntu – S-61; km 38+700-38+755; S-61; km 38+600-38+690; S-16; km 3+055-3+060;  DG; km  0+140-0+160; DD10;km  0+420-0+560; S61 24+250 – 24+350; S61 25+430 – 25+525; S61 27+100 – 27+170; S61 28+900 – 29+100; S61 32+900-33+000; DD4a 1+000-1+100 ;MS-0.5
 • Wykonanie wykopu – S-61; km 34+520-34+630; S-61; km 33+230-33+270; S61 km 26+780 – 26+970; DD6 0+730-0+740; DD6 0+700-0+900 (Rowy)
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) -S61 26+780 – 26+970; DD6 0+700-0+900; S-16; 2+700-2+750; DK16; 0+550-0+640; DG; 0+000-0+140;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3- warstwa gr. 20cm- DD2 km 0+000 – 0+700

Roboty Mostowe  :

 • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) ; materiał stal zbrojeniowa; Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
 • WD-33.2  P2 – Wymiana gruntu na beton
 • PZD-26,0  – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Fundament B35 (C30/37)
 • WS/PZDdz-29,9 –  Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych; Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • PRZEPUST PZM-30.2 –  ViaCon VR 4, ViaCon VR 4 – MATERIAŁ,
 • PRZEPUSTY PZM – 32.5 – ViaCon VR 4, ViaCon VR 4 – MATERIAŁ,

Roboty Branżowe :

 • S61 km 37+000 – Przebudowa kolizji PW8 – montaż rur wodociągowych PEHD dn100, odc. PW8.5 – PW8.6.1
 • S61 km 40+600 – Przebudowa kolizji PW10 – zgrzewanie rur Dn150
 • Kolizja 19b – Przebudowa kolizji 19b SN – czyszczenie wykopu, ułożenie i zasypanie kabla SN
 • S61 km 37+900 – 38+158 – Przebudowa kolizji drenarskiej A-8- ułożenie zbieracza Dn100, przepięte istniejące sączki, Przebudowa kolizji drenarskiej A-5 – ułożenie zbieracza Dn125
 • Kolizja 1nN- Kolizja 1nN część kablowa – przebudowa linii nN
 • Kolizja 2 nN – Kolizja 2 nN część kablowa- przebudowa linii nN
 • Kolizja 3 SN – Kolizja 3 nN i SN  część kablowa- przebudowa linii SN
 • Kolizja 4 SN- Kolizja 4 SN  część kablowa przebudowa linii SN
 • Kolizja 5 SN – Kolizja 5 SN część kablowa przebudowa linii SN
 • Kolizja 8 SN – Kolizja 8 SN część kablowa – przełączenie kabli SN
 • Kolizja 9 SN – Kolizja 9 SN część kablowa – przełączenie kabli SN
 • Kolizja 12 SN – Kolizja 12 SN część kablowa – przebudowa linii SN
 • S61 km 31+360 – FAN-TEX km 31+360 S61 przebudowa oraz przełączenie
 • S16 km 1+550 – Orange km 1+550 S16  – przebudowa
 • Kolizja KS1 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej Kolizja KS1 przełączenie
 • Kolizja KS2 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej Kolizja KS2 przełączenie
 • Kolizja PW1 – Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW1
 • Kolizja PW4 – Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW4
 • Kolizja PW5 – Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW5
 • Kolizja PW6 – Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW6
 • Kolizja KD1 – budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • Kolizja KD1 – KD: S1b, W1b.43 – budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • W1b.1-D1b.1 – budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
 • ZBR-1b – Zbiornik – ZBR-1b – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem
 • ZBR-1b – Zbiornik – ZBR-1b – wykonanie wykopów
 • ZBR-11 – Zbiornik – ZBR-11 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem
 • ZBR-11a – Zbiornik – ZBR-11a – wykonanie wykopów
 • ZBR-13 – Zbiornik – ZBR-13 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika
 • ZBR-13 – Zbiornik – ZBR-13 – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZZE

 • ŚCINANIE DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE) WYWÓZ I UTYLIZACJA KARPIN I GAŁĘZI: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizcja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc
  KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW PONIŻEJ 20 LAT: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych
  KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW POWYŻEJ 20 LAT: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
  ŚCINANIE I KARCZOWANIE ZADRZEWIEŃ (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE): wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych S-61; 35+700-39+000
 • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm – S61 26+780 – 26+850
  S61 26+850 – 26+900;S61 32+300 – 32+900; DD6 0+200 – 0+700; DD6; 2+200-2+500; DL2; 0+000-0+080; DL3; 0+000-0+050; DL1; 0+000-0+131; DL5; 0+100-0+150; S-16; 2+800-2+840; DL6; 0+120-0+200; DG; 0+220-0+400
 • Wymiana gruntu -S61 23+250 – 24+350; S61 24+250 – 24+320; S61 25+450 – 25+530; S61 27+100 – 27+170; S61 27+200 – 27+300; S61 28+900 – 29+100; S16 0+620; MSPZDsz-05; MS-0.5;PZM- 27.2; S-16; 3+015-3+055; DD10; 0+120-0+140; S-61; 38+495-38+600; S-61; 38+698-38+700; DK16-2; 0+690-0+700

DROGI

 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) – S61 32+400-32+600; DD6 1+000-1+600
  DD2 0+000 – 1+300; DD2 0+000 – 1+300; DD6 1+000-1+600; DD2 0+000 – 1+300; DD6 1+000-1+600
  DG; 0+000-0+140; DK16-1; 1+650-1+800; S-16; 2+750-2+850; DL2; 0+080-0+225
 • Wykonanie nasypów z dokopów – S16 1+220-1+550; S16 1+220-1+550
 • Wykonanie wykopów – DD6 1+200 – 1+500_rowy; DD6 1+100-1+300; S61 32+400 – 32+600; S-61; 34+520-34+630
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD6 1+000 – 1+600

MOSTY

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (BSt500S) – OBIEKT WD-33.2 P1
 • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) – OBIEKT WD-33.2 P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT PZD-26,0
 • Fundament B35 (C30/37) – OBIEKT PZD-26,0
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – OBIEKT WS-26,3
 • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) – OBIEKT WS-26,3
 • Pale prefabrykowane wbijane 40×40 -OBIEKT WS/PZDdz-29,9
 • Pale prefabrykowane wbijane 40×40 – MATERIAŁ -PRZEPUST PZM-30.2
 • ViaCon VR 4 – MATERIAŁ – PRZEPUST PZM-30.2
 • Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych – PRZEPUST PZM-32.5
 • Fundament kruszywowy pod konstrukcję podatną z blach falistych – PRZEPUST PZM-32.5

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 • Przebudowa linii SN – Kolizja 2 SN część kablowa
 • Przebudowa linii SN – Kolizja 12 SN część kablowa
 • Przebudowa kolizji 19b SN – wykopy pod kabel SN – Kolizja 19b

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

 • Przebudowa kolizji OLMAN – wykopy pod światłowód telekomunikacyjny, ułożenie kanalizacji światłowodowej wraz z zasypaniem – kolizja OLMAN 0+000   0+180 DK16
 • Przebudowa kolizji OLMAN – wykopy pod światłowód telekomunikacyjny -kolizja OLMAN 1+500 1+630 DK16
 • Przebudowa – FAN-TEX km 31+360 S61

BRANŻA SANITARNA

 • Przebudowa kolizji PW8 – montaż rur wodociągowych PEHD dn100, odc. PW8.6 – PW8.7 – S61 km 37+000
 • Przebudowa kolizji drenarskiej A-9 – ułożenie zbieracza dn80, przepięte istniejące sączki – S61 km 38+355 – 38+430
 • Przebudowa kolizji drenarskiej A-8 – ułożenie zbieracza dn100, przepięte istniejące sączki -S61 km 37+900 – 38+158
 • Kolizja KS2 przebudowa – KS2
 • Kolizja KS2 przełaczenie – KS2
 • Kolizja PW2 – PW2
 • Kolizja PW4 – PW4
 • Kolizja PW5 – PW5
 • Kolizja PW6 – PW6
 • Wykonanie wykopówZbiornik – ZBR-5
 • Wykonanie wykopów – Zbiornik – ZBR-1b
 • Wykonanie wykopów – Zbiornik – ZBR-6
 • Wykonanie wykopów -Zbiornik – ZBR-11
 • Wykonanie wykopów – Zbiornik – ZBR-11a
 • Wwykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie zbiornika – Zbiornik – ZBR-11a
Listopad 2020
 1. Nadzór przyrodniczy
 2. Pomiary geodezyjne
 3. S-61; 36+900-38+500; 34+700-36+050 ŚCINANIE DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE) WYWÓZ I UTYLIZACJA KARPIN I GAŁĘZI: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizcja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc
  KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW PONIŻEJ 20 LAT: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych
  KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW POWYŻEJ 20 LAT: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
  ŚCINANIE I KARCZOWANIE ZADRZEWIEŃ (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE): wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych.
 1. Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm
  S-61; 34+200-34+880; 35+200-35+240; 35+270-35+331
  DD16;  0+500-0+850; 1+300-1+427
  DK16; 0+500-0+670
  Droga Gminna ; 0+000-0+140,
  S61 26+300
  DD6 1+100-1+700
 1. Wymiana gruntu
  S61 24+300-24+380; 25+450-25+500;  26+180-26+300;  27+200-27+300; 28+900-29+000; 37+645-37+665
  S-16 0+380-0+650; 3+000-3+025
  DK16-1; 1+700-1+730
  DD10; 0+140-0+260
  DK16-2; 0+555-0+565; 0+600-0+605
  DK16; 0+500-0+670
  DD4a 1+010-1+155
  DD2 0+770-1+140
 1. Wykop
  DD6 1+100-1+700
  DD2 0+000-1+300
 1. Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste)
  DD6 1+100-1+700
  DD2 0+000-1+300
 1. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr.20 cm
  DD7a 0+000-0+300
 1. Zbiorniki – wykonanie wykopów
  ZBR 1b 23+350; ZBR5 27+200;   ZBR6 27+350
 1. S61 Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm
 1. Kolizja PW4
  S16 1+580
 2. ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.80m
  DD5 0+180
  DD5 0+890
 3. Kolizja 2 SN część kablowa przebudowa linii SN  S61 28+635
 4. FAN-TEX km 31+360 S61 przebudowa S61 31+360
 5. Kolizja PW8 – Montaż rur wodociągowych PEHD dn100 wraz rurą osłonową PEHD dn250S61 km 37+000, str. L,P
 6. Kolizja 19bSN – Przebudowa kolizji – wykonanie wykopu
 7. WD-33.2             Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 8. WD-33.2 P3        Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 9. WD-33.2 P1        Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 10. PZDd-26.0           Beton Fundament B35 (C30/37)
 11. PZDd-26.0           Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 12. WS-26.3              Roboty ziemne Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 13. WS-26.3              Roboty ziemne Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 14. WS-26.3              Beton – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 15. WSPZDdz-29.9   Pale prefabrykowane wbijane 40×40
 16. WSPZDdz-29.9   Pale prefabrykowane wbijane 40×40 – MATERIAŁ
 17. WSPZDdz-29.9   Pale prefabrykowane wbijane 40×40
 18. WSPZDdz-29.9   Pale prefabrykowane wbijane 40×40 – MATERIAŁ
 19. PZM-30.2            Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 20. PZM-32.5            Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny – średnia grubość warstwy 30 cm
 21. MSPZDsz-05       Wymiana gruntu pod platformy robocze  podpora P4
 • S61, S16 – Nadzór przyrodniczy
 • S61, S16 – Prace geodezyjne
 • ŚCINANIE DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE) WYWÓZ I UTYLIZACJA KARPIN I GAŁĘZI: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizacja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc – S61 30+200-31+300
 • KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW PONIŻEJ 20 LAT: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych – S61 30+200-31+300
 • KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW POWYŻEJ 20 LAT: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
 • ŚCINANIE I KARCZOWANIE ZADRZEWIEŃ (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE): wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych –    S61 30+200-31+300
 • Odhumusowanie S-61; 33+600-33+970
 • Wymiana gruntu -S61 24+250 – 24+300; 25+450 – 25+525; 26+200 – 26+300; 28+900 – 29+000; 33+600-33+970; S16 2+950-3+015; S61 29+765-29+800; S16 0+380; S16 0+650; DD4a 1+010 – 1+155; DD2 0+770 -1+000
 • Pozostałe prace związane z wzmocnieniem podłoża odcinek 1 S16 1+220-1+550; S16 1+750-1+950; S16 0+380
 • Zdjęcie warstwy humusu DD6 1+000-1+100; ZBR-11, ZBR-11a; S61 km 33+600-33+970
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) S16 2+450-2+500; DD2 0+000-0+800; DL11 0+275-0+420
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN PZDd-26.0
 • Szalowanie fundamentów P2 NP. – PZDd-26.0
 • Wykonanie platform i dróg dojazdowych pod palownice podpora P1 i P2 – WSPZDdz-29.9
 • Pale prefabrykowane wbijane 40×40 – WSPZDdz-29.9
 • Odhumusowanie drogi dojazdowej P1 – WS-1.1
 • Fundament B35(C30/37) – PZDd-26.0
 • wykonanie próbnego obciążenia pali prefabrykowanych – statyczne/dynamiczne – WSPZDsz-29.9
 • Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym WD-33.2
 • Przebudowa kolizji wodociągowej PW8, przebudowa wodociągu DN110 – zgrzewanie rur -S61 km 37+000
 • Rozpoczęcie robót na kolizji A-4 km S61 37+301,50 A4
 • Wykonany wykop pod zbieracz Dn80 (południowa strona) S61 37+300 – 37+350
 • Ułożenie zbieracza Dn80 wraz z zasypką S61 37+300 – 37+350
 • Wykonanie wykopu pod studnie nr 8 S61 km 37+300
 • Przebudowa kolizji wodociągowej PW8, wykop + montaż rur Dn110 na odcinku PW8.2 – PW8.3 S61 37+000
 • Wykonanie Wykopów – zbiornik ZBR-11; ZBR-11a; ZBR-13 – S61 km 32+300
 • Zbiornik – ZBR-13 – – Warstwa podsypki piaskowej pod geomembrane gr. 10 cm
 • Zbiornik – ZBR-13 – – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem
 • KD11a tł, KD13 tł – wykonanie próby szczelności S61 km 31+300-32+400
 • Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW4 – S16 1+580
 • Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW6 – S16 0+000 – 0+610
 • Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW7 – ułożenie rury osłonowej dn 315- S61 31+500
 • Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW7- S61 31+500
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej – Kolizja KS4 przebudowa – ułożenie rury osłonowej dn 250
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej – Kolizja KS4 przebudowa- – S61 31+500
 • OLMAN km 0+000 do 0+700 S16 – – obsadzenie studni, zaślepienie i zabezpieczenie wlotów
 • OLMAN km 0+000 do 0+700 S16 – uporządkowanie terenu, zasypanie rowu teletechnicznego
 • OLMAN km 0+000 do 0+700 S16 – uporządkowanie terenu
 • OLMAN km 0+000 do 0+700 S16 – wykonanie pomiarów teletechnicznych
 • Kolizja 2 SN część kablowa – przebudowa linii SN- S61 28+635
 • Kolizja 11 SN część kablowa – przebudowa linii SN – zasypka- S16 1+320
 • FAN-TEX km 31+360 S61 – przebudowa- S61 31+360
 • Nadzór przyrodniczy – kontrola: obszarów objętych pracami przygotowywaczymi, miejsc organizowanych zapleczy technicznych i materiałowych, obszarów rzek i cieków w miejscach kolizji z realizowaną inwestycją, stanu siedlisk przyrodniczych, postępu prac w zakresie likwidacji siedlisk chronionych bezkręgowców, aktywności płazów potencjalnych pułapek dla małych zwierząt na terenie prac budowlanych, zastoisk wody- S61, S16 –
 • Pomiary geodezyjne – S61, S16
 • Karczowanie – S61, Lokalizacja -26+400 – 27+700;27+700 – 28+600;30+200 – 31+300 ;34+400 – 34+600;34+700 -35+700 –
 • Wymiana gruntu – S61, DD2, S16, DK16-1, DD10 – Lokalizacja :24+190 – 24+250; 25+505 – 25+520; 26+200 26+300; 26+400 – 26+700; 29+765 – 29+825; 0+770 -1+000; 0+380; 2+920 – 2+950; 1+690-1+740; 0+030 – 0+095
 • Zwożenie gałęzi ,drewna i karpin – S61 Lokalizacja : 30+300 – 31+300; 33+600 – 33+900; 34+100 – 34+400; 34+700 – 35+300; 35+500 – 35+700
 • Wykonanie nasypu z wykopu – S61 – Lokalizacja: 29+950 – 30+000
 • Odwóz humusu – S16, S61 – Lokalizacja: 2+400; 2+620 – 2+820; 33+300; 33+150; 37+380 – 37+600
 • Zagęszczenie podłoża przez warstwę – S16 – Lokalizacja: 1+220 – 1+550; 1+750 – 1+950
 • Dostawa piasku na wymianę gruntu – S16 – Lokalizacja: 0+380
 • Odhumusowanie – S61, DL3, S16, DD11a – Lokalizacja: 33+300 – 33+500; 37+630 – 37+680; 37+360 – 37+400
  0+200 – 0+250; 2+905 – 2+920; 0+480 – 0+560
 • Wykonanie wykopu- DD11, S61 – Lokalizacja: 0+645 – 0+835; 33+203
 • Wykonanie nasypu – S16 – Lokalizacja: 2+420 – 2+800
 • Wykonanie stabilizacji na dojeździe do obiektu MS/PZDsz-37.6 – S61- Lokalizacja: 37+650
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) – S61 – Lokalizacja: Bypass 28+600
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) – S61 – Lokalizacja: Bypass 28+600
 • Kolizja KS1 – sanitarka 160- zagęszczanie – S61 – Lokalizacja: 29+530
 • D10 tłoczny – tł10/2-SR10 – S61 – Lokalizacja: 30+000 – 30+520
 • K KD10 tłoczny – tł10/2-SR10 – zasypka – S61 – Lokalizacja: 30+000 – 30+520
 • pw9, ks1. – próby szczelności – S61 – Lokalizacja: 27+800; 29+530
 • ZBR-1b – wykop ZBR 13 – S61 – Lokalizacja: 23+400; 32+300
 • Kolizja OLMAN – ułożenie rur osłonowych, zasypanie wykopu – S16 – Lokalizacja 0+000 – 0+700
 • Kolizja OLMAN – wdmuchnięcie światłowodu – S16 – 0+000 – 0+700
 • Kolizja OLMAN – spawanie włókien światłowodu- S16 – Lokalizacja: 0+000 – 0+700
 • Kolizja OLMAN – zasypanie rowów teletechnicznych – dokończenie – S16 – 0+000 – 0+700
 • Kolizja nr 8,9SN – zasypanie wykopu – S61 – Lokalizacja: 31+380
 • Kolizja nr 8,9SN – wykonanie zasypki, ułożenie foli ochronnej -S61 – Lokalizacja : 31+380
 • Kolizja nr 11N – wykonanie rowu kablowego dla kabla elektroenergetycznego- S16 – Lokalizacja 31+380
 • Kolizja nr 11N – wykonanie podsypki -S16- Lokalizacja: 1+320
 • Kolizja nr 11N – układanie kabla elektroenergetycznego – S16 – Lokalizacja 1+320
 • Zbrojenie fundamentu podpory P1 oraz P2 NP.- S61 – Lokalizacja: PZDd-26.0
 • Szalowanie fundamentu podpory P1 NP – S61 – PZDd-26.0
 • Betonowanie fundamentu podpory P1 NP – S61 – PZDd-26.0
 • Wykop pod fundament P3- S61 – Lokalizacja : WSPZDdz-29.9
 • Wykonanie platform i dróg dojazdowych pod palownice podpora P3 – S61 – Lokalizacja: WSPZDdz-29.9
 • Wbicie pali prefabrykowanych podpora P3- S61 – Lokalizacja: WSPZDdz-29.9
 • Wykonanie wykopu – S61 – Lokalizacja – Obiekt 33.2
 • Konstrukcja zjazdu + przepust – S61 – Lokalizacja: Obiekt 33.2
 • Rura zbiorcza drenażu – S61 – Lokalizacja : Obiekt 33.2

• S16, S61- Nadzór przyrodniczy – kontrola: obszarów objętych pracami przygotowawczymi, miejsc organizowanych zapleczy technicznych i materiałowych, obszarów rzek i cieków w miejscach kolizji z realizowaną inwestycją, stanu siedlisk przyrodniczych, postępu prac w zakresie likwidacji siedlisk chronionych bezkręgowców, aktywności płazów potencjalnych pułapek dla małych zwierząt na terenie prac budowlanych, zastoisk wody
• .S16, S61 – pomiary geodezyjne
• Karczowanie terenu S61 km 26+700 – 27+700; 28+600 – 28+800; 29+900 – 30+100; 30+200 – 31+300; 33+100 – 33+500; 34+100 – 34+600
• Zwożenie karpin, gałęzi, drewna S61 km 29+900 – 30+100; 31+300 – 31+400; 33+000 – 33+200; 33+300 – 33+500; 34+100 – 34+400; 35+500 – 35+700
• Odhumusowanie i dogęszczanie podłoża S61 km Obiekt 26.3; 0+100-0+260; 0+000-0+300; 28+800-28+850
• Odhumusowanie DD11a km 0+290 – 0+360; 0+440 – 0+480, DL 11 km 0+300 – 0+350, DL3 km 0+000 – 0+120, S61 km 33+130-33+240, S16 km 2+400-2+500
• Wymiana gruntu: DD51 S61 km 24+120 -24+200; 25+525-25+530; 0+100-0+260; 29+750-30+050; 29+950-30+050; 29+800 – 29+900, DK16 km 0+910 – 0+965; 0+810 – 0+840; 0+750 – 0+770
• Wykonanie wykopu S61 km42+600-42+700
• Dostawa pisaku na wymianę gruntu S16 km 0+700
• Przygotowanie podłoża S16 km 1+220-1+550
• Wykonanie nasypu DD7a, S61 km 0+000-0+150; 28+600 – bypass DP1872
• Wykonanie warstwy z kruszywa zabezpieczającej podłoże gr.30-40cm S16 km 1+750-1+950
• PW 9 – Przebudowa wodociągu DN160 – zagęszczanie
• PW 7 – Przebudowa wodociągu DN160 – rura osłonowa
• KS1 – Przebudowa sanitarki DN160 – wykop/korytowanie, montaż osłonówki, rury osłonowe
• Zbrojenie fundamentu podpory P1 oraz P2 NP. – S61 PZDd-26.0
• Wykonywanie betonu podkładowego fundamentu P2 S61 PZDd-26.0
• Deskowanie betonu podkładowego fundamentu P2 S61 – PZDd-26.0
• Wykop pod fundament P2 S61 – PZDd-26.0
• kolizja Fantex i Orange – wykonanie przewiertu pod drogą (dwie rury osłonowe) S61 – km 29+950
• kolizja nr 6, 7SN – wykonanie przewiertu pod drogą (dwie rury osłonowe) S61 km 30+250
• kolizja nr 10,SN 11SN – wykonanie przewiertu pod drogą (druga rura osłonowa) S16 km 1+320-1+900
• przewiert kolizja nr 2 – wykonanie przewiertu pod drogą (druga rura osłonowa) S61 28+635
• kolizja nr 8, 9SN – zakładanie opasek kablowych, dławic czopowych na rury, wykonanie zasypki S61 31+420
• kolizja nr 8, 9SN – wykonanie podsypki pod kabel elektroenergetyczny, ułożenie rolek do wciągania kabla S61 km 31+420
• kolizja OLMAN – ułożenie rur osłonowych, zasypanie wykopu S16 km 0+000 – 0+700
• ZBR-1b – Wykop S61 km 23+400
• ZBR-1b, ZBR-13 – Odhumusowanie S61 km 23+400, 32+800
• Rów melioracyjny R.1 – Wbudowywanie kiszki faszynowej DD3 km 6+030-6+338
• Rów melioracyjny R.1 – wykop rowu DD2 km 6+030-6+337
• Rów melioracyjny R.1 – Karczowanie, odhumusowanie wykopu DD1 km 6+030-6+336

Październik 2020
 • Karczowanie terenu S61 km 28+600, 29+900, 31+400, 31+900, 33+000, 33+500, DD-2 km 0+000, 1+100
 • Wymiany gruntu (S61 km 23+550-25+557, 23+900-23+950, 25+550-25+600, S16 km 0+600;DK16 km 0+795-0+850, 0+890-0+911; DK16-1 km 1+240-1+300,1+560-1+590, 1+600-1+610; DD12 km 0+015-1+220; S16 km 0+700
 • Odhumusowanie i dogęszczanie podłoża ( S16 km 1+800-2+300, 2+400; S61 km 37+650-37+700, 37+940- 37+990; DD11a km 0+000-2+290)
 • Wykonanie wykopu S61 km 42+700
 • Zwożenie karpin, gałęzi, drewna: S61 km 31+300, 31+900, 33+100, 33+500, + węzeł
 • Wywóz humusu S61 km 42+500
 • Dostawa pisaku na wymianę gruntu S16 km 0+700
 • Przygotowanie podłoża DD7a km 0+020-0+150
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa DD1 km 3+300-3+700
 • Załadunek humusu S61 km 37+500
 • Fanetex – układanie rur osłonowych S61 km 31+300, wdmuchnięcie światłowodu S61 km 31+600, Wykonanie i montaż studni, spawanie światłowodu, dokonanie przełączenia i usunięcia kolizji S61 km 29+900-30+000
 • 11SN – kopanie rowy kablowego S16 km 1+300
 • 2SN – kopanie przewiertu prze drogę S61 km 28+635
 • 08, 09SN – Wykonanie przewiertu przez drogę, kopanie rowy kablowego i wykonanie podsypki pod kabel S61 km 31+420
 • 10A, 10B SN – wykonanie przewiertu przez drogę S16 km 1+528
 • Olman – kopanie rowu kablowego, wykonanie przewiertu przez drogę, układanie rur osłonowych, wykonanie przewiertu pod rzeką S61 km 0+690
 • PW9 – przebudowa wodociągu dn160 S61 km 27+800, 31+800
 • KS3 – przebudowa sanitarki dn160 – S16 km 31+800
 • PW3, KS3 – zasypka, zagęszczanie trasy głównej – S16 km 31+800
W okresie sprawozdawczym:
 • Drenaże rolnicze – zaślepienie istniejących sączków i zbieraczy. 37+000 – 38+000
 • Karczowanie terenu
 • Wykonanie wymiany gruntu km0+720 – 0+800- S16; 25+563 – 25+900, 35+491 – 35+507- S61
 • Zdjęcie humusu
 • Wykonanie wykopu – materiał do przeznaczenia w nasyp DK16-1 -km 1+200 – 1+600
 • Przebudowa kolizji Olman – Kopanie rowów dla kabli i zasypanie rowu DD-7a km0+000
 • PW4,5,6 – Przebudowa wodociągu dn600, dn300, dn400,
 • KS2 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej dn 160
 • Zwożenie karpin, gałęzi, drewna
 • Rębakowanie gałęzi
 • Wycinka drzew S61 -km 35+500 – 36+200 ;37+000 – 38+000
 • Wywóz humusu S61 – km 37+200
W okresie sprawozdawczym:
 • Karczowanie terenu
 • Zwożenie karpin
 • Odhumusowanie
 • Wycinka drzew
 • Wycinka drzew w pasie drogowym
 • Wymiana gruntu
 • Przebudowa wodociągu – założenie rury osłonowej wraz z obsypką – kolizja PW4,5
 • Przebudowa wodociągu dn160 – założenie rury osłonowej wraz z obsypką – kolizja PW2
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej dn160 – założenie rury osłonowej, zgrzewanie – kolizja KS2
 • Przebudowa kolizji teletechnicznej FAN-TEX – wykop i ułożenie rur w wykopie
W okresie sprawozdawczym:
 • Oczyszczanie terenu po wycince
 • Wycinka drzew w pasach drogowych
 • Pomiary i tyczenie geodezyjne
 • Ogrodzenie stanowisk archeologicznych
 • Montaż rur do przebudowy wodociągu dm4000
W okresie sprawozdawczym:
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego cz.2 – tereny zadrzewione.
 • Przekazanie Placu Budowy.
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym.
 • Przedłożenie do zatwierdzenia kolejnych wniosków materiałowych, recept i SPZJ.
 • Prowadzenie uzgodnień i przygotowanie kolejnych placów składowych do zatwierdzenia.
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu.
 • Przygotowywanie kolejnych terenów pod wytwórnie oraz place składowe.
 • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie tymczasowej wytwórni betonu.
Wrzesień 2020
W okresie sprawozdawczym:
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym.
 • Przedłożenie do zatwierdzenia kolejnych wniosków materiałowych, recept i SPZJ.
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego cz.2 – tereny zadrzewione.
 • Prowadzenie uzgodnień i przygotowanie kolejnych placów składowych do zatwierdzenia.
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu.
 • Przygotowywanie kolejnych terenów pod wytwórnie oraz place składowe.
 • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie tymczasowej wytwórni betonu.
W okresie sprawozdawczym:
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu
 • Prowadzenie uzgodnień i przygotowanie kolejnych placów składowych
 • Badanie podłoża gruntowego
 • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie tymczasowej wytwórni betonu
 • Przedłożenie do zatwierdzenia kolejnych wniosków materiałowych, recept i SPZJ
W okresie sprawozdawczym:
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu
 • Prowadzenie uzgodnień i przygotowanie kolejnych placów składowych
 • Badania podłoża gruntowego
W okresie sprawozdawczym:
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu
 • Zatwierdzanie Wytwórni betonu
 • Przekładanie do zatwierdzenia wniosków materiałowych, recept i SPZJ
 • Przegotowywanie kolejnych placów składowych
Sierpień 2020
W okresie sprawozdawczym:
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu
 • Prowadzenie uzgodnień i przygotowanie kolejnych placów składowych
 • Przekładanie do zatwierdzenia kolejnych wniosków materiałowych , recept oraz SPZJ.
W okresie sprawozdawczym:
 • Opracowywanie i zgłaszanie Projekty Wykonawcze (oświetlenia i obiektów inżynierskich) oraz specyfikacji technicznych
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu
 • Przygotowanie placu pod wytwórnię betonów Lafarge w Ełku
 • Zgłoszenie laboratorium polowego Wykonawcy
 • Zatwierdzanie podwykonawców
W okresie sprawozdawczym:
 • Opracowywanie i zgłaszanie Projektów Wykonawczych branżowych i specyfikacji technicznych
 • Gromadzenie i zgłaszanie do zatwierdzenia materiałów na placach składowych
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu, inwentaryzacja budynków przy trasach
 • Prowadzenie uzgodnień i przygotowanie kolejnych placów składowych
 • Przygotowanie placu pod wytwórnię betonów Lafarge w Ełku
 • Zatwierdzanie podwykonawców

W okresie sprawozdawczym:
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu
 • Prowadzenie uzgodnień i przygotowanie kolejnych placów składowych

W okresie sprawozdawczym:
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu
 • Prowadzenie uzgodnień i przygotowanie kolejnych placów składowych

Lipiec 2020
W okresie sprawozdawczym:
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu
 • Prowadzenie uzgodnień i przygotowanie kolejnych placów składowych

W okresie sprawozdawczym:
 • Badanie podłoża gruntowego
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu
 • Prowadzenie uzgodnień i przygotowanie kolejnych placów składowych

W okresie sprawozdawczym:
 • Analiza dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym

W okresie sprawozdawczym:
 • Badanie podłoża gruntowego
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie tras dostępu

Czerwiec 2020
W okresie sprawozdawczym:
 • Badanie podłoża gruntowego
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym

W okresie sprawozdawczym:
 • Badanie podłoża gruntowego
 • Praca na projektem Wykonawczym
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym

W okresie sprawozdawczym:
 • Badanie podłoża gruntowego
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Praca na projektem Wykonawczym

W okresie sprawozdawczym:
 • Badanie podłoża gruntowego
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Praca na projektem Wykonawczym

Maj 2020
W okresie sprawozdawczym:
 • Badanie podłoża gruntowego
 • Gromadzenie materiałów na placu składowym
 • Praca na projektem Wykonawczym

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi
 • Badanie podłoża gruntowego

W okresie sprawozdawczym:
 • Pracowano nad Projektami Wykonawczymi
 • Wykonywano badań podłoża gruntowego
 • Gromadzenie materiałów na placach składowych

W okresie sprawozdawczym:
 • Badania podłoża gruntowego
 • Pracowano nad Projektami Wykonawczymi
 • Gromadzenie Materiałów na placach składowych

Kwiecień 2020
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi
 • Badanie podłoża gruntowego
 • Pracowano nad Raportem Oddziaływania na środowisko

W okresie sprawozdawczym:
 • Pracowano nad Raportem Oddziaływania na środowisko
 • Gromadzenie Materiałów na placu składowym
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi
 • Badanie podłoża gruntowego

W okresie sprawozdawczym:
 • opracowywano dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • Pracowano nad Raportem Oddziaływania na środowisko
 • Gromadzenie Materiałów na placu składowym
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • Pracowano nad Raportem Oddziaływania na środowisko
 • Gromadzenie Materiałów na placu składowym

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • Pracowano nad Raportem Oddziaływania na środowisko

Marzec 2020
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • Pracowano nad Raportem Oddziaływania na środowisko.

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano dokumentacji badań podłoża gruntowego.

W okresie sprawozdawczym:
 • Pracowano nad Raportem Oddziaływania na środowisko
 • Prowadzono prace nad dokumentacją podłoża gruntowego
 • Pracowano nad Projektami Wykonawczymi

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Luty 2020
W okresie sprawozdawczym:
 • Pracowano nad Raportem Oddziaływania na Środowisko
 • opracowywano dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • Pracowano nad Projektem Wykonawczym

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • pracowano nad Uzyskaniem odstępstw
 • Pracowano nad Raportem Oddziaływania na Środowisko

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • pracowano nad Uzyskaniem odstępstw

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • pracowano nad Uzyskaniem odstępstw

Styczeń 2020
W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano dokumentacjie badań podłoża gruntowego
 • pracowano nad Uzyskaniem odstępstw

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywano dokumentacje badań podłoża gruntowego

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego

W okresie sprawozdawczym:
 • pracowano nad Projektami Wykonawczymi,
 • opracowywaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2023 r.

Liczba odwiedzin: 112642
Projekt i wykonanie: M2 Studio