Luty 2021

Roboty drogowe

 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km S61 24+400-24+450; S61 25+250-25+280; S61 29+240-29+255; DD4a 0+430-0+490; DD1 4+180 – 4+210;DD1 5+400 – 5+490; S61 39+270-39+280; S61 39+305-39+340; DD10 0+820-1+020; DK16 1+300-1+330 ; DK16 1+385-1+415; DL8 0+310-0+420; DD11a 0+390-0+460; S61 36+475-36+520 ; S61 38+130-38+175; DK16-1 1+990-2+020
 • Wykonanie wykopu – km – S61 41+800 – 42+400                                                                                                                                                                                                

  Roboty mostowe

  • „OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P2 NP, P1 NL” Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • „OBIEKT WS-26,3 – Podpora P4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
  • „OBIEKT WS-26,3 – Korpus P1 NL”- Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • „OBIEKT WD 28,6 – Ława fundamentowa P2 (Wytyki) – Korpus P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • „OBIEKT WD-31,3 – Ława ściany oporowej P3.1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
  • OBIEKT WD-31,3 – Ława P3 Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5- Pale prefabrykowane wbijane 40×40
  • Obiekt WD-33.2 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZGD-34.5 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)

   Roboty Branżowe

   • S16 0+350 „Kolizja 3 nN część napowietrzna – przebudowa linii nN”
   • S16 0+350 „Kolizja 3 nN część napowietrzna – przełączenie kabli nN”
   • S61 30+250 „Kolizja 6 SN część napowietrzna – przebudowa linii SN”
   • S61 30+250 „Kolizja 7 SN część napowietrzna – przebudowa linii SN”
   • S61 36+500 „Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2 – Posadowienie fundamentów prefabrykowanych na stanowisku 30B”
   • DK16 0+000-0+180; S61 33+000-33+260; DK16 1+500-1+630″ „Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN; Wykopy i ułożenie rur osłonowych”
   • DK16-1 0+000-0+200; S61 34+800-35+700; DD-8 1+570-1+800 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN; Wykopy i ułożenie rur osłonowych”
   • S61 WS-26.3 „PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – ROBOTY TRAKCYJNE; Roboty montażowe podwieszeń i regulacja pomontażowa – dla etapu I (na czs budowy wiaduktu)

   Roboty drogowe

   • Wymiana gruntu : km S61 39+260-39+280; DD10 0+850-0+870; S61 38+640-38+670/DD13 0+530-0+550; DK16 1+240-1+280; S61 24+350 – 24+390; S61 25+280 – 25+310; S61 26+110 – 26+150; DD4a 0+400 – 0+430″
   • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm – km DD2 1+700 – 2+100

    Roboty mostowe

    • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
    • Obiekt MS/PZDsz-37.6 Pale CFA – skucie głowic
    • OBIEKT WD 28,6 – Ława fundamentowa P2, P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
    • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Podpora P3 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40

     Roboty Branżowe

     • PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – KABEL SRK przełączenie” km S16 1+180
     • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2, Skręcenie i posadowienie słupów WN 110 nr 29, 30, 30A” km S61 36+500
     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN, Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DK 0+000-0+180, S61 33+000-33+260, DK16 1+500-1+630″

     Roboty drogowe

     • S61 – Ścinanie drzew wraz z karczowaniem
      Wywóz i utylizacja karpin i gałęzi: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizacja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc
      Karczowanie lasów: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych
      Karczowanie lasów: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
      Ścinanie i karczowanie zadrzewień :wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych      
     • DD12 0+900-0+950;
      S61 30+050 – 30+150 – Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm
     • S16 3+280-3+330; DD10 0+820-0+840; S61 36+475-36+490; DD13 0+490-0+550; S61 23+600 – 23+900;S61 24+300-24+350; S61 25+300-25+350; S61 25+800 – 25+880
      S61 26+150 – 26+200; DD4a 0+135-0+490;DD5a 0+110 – 0+265; MSPZDSZ-05; ZBR10 –  Wymiana gruntu
     • S16 2+500-2+600; S61 42+360-42+380; S61 33+200 – Wykonanie wykopów Odcinek 2

     Roboty drogowe – Poza ZPRS

     • S61 38+150 – Wykonanie tymczasowego przepustu
     • S61 39+260 – Budowa wału w celu zabezpieczenia wymiany przed wodą

     Roboty mostowe

     • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • OBIEKT PZD-26,0 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
     • OBIEKT WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
     • OBIEKT WS-26,3 ; OBIEKT WD 28,6; OBIEKT WS/PZDdz-29,9; OBIEKT WD-31,3; OBIEKT MS/PZDsz-0,5; – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • Obiekt WD-33.2; Obiekt WS-2.9; Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
     • OBIEKT WD 28,6 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
     • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 ; OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Fundament B35 (C30/37)
     • OBIEKT WD-31,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
     • Obiekt WS-2.9; Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
     • Obiekt WD-36.0 – Pale CFA
     • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
     • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)

     Roboty Mostowe – poza ZPRS

     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Wykonanie platform roboczych pod palownicę (do palowania P2 i P3) oraz dźwigi do montażu konstrukcji stalowej mostu MS-0.5 – pogrążanie ścianek i pali  z rur stalowych.

     Roboty Branżowe

     • Kolizja 3 nN – Kolizja 3 nN część kablowa
      przebudowa linii nN
     • Kolizja 6 SN – Kolizja 6 SN część napowietrzna
      przebudowa linii SN
     • Kolizja 7 SN – Kolizja 7 SN część napowietrzna
      przebudowa linii SN
     • Kolizja 11 SN – Kolizja 11 SN część napowietrzna
      przebudowa linii SN
     • Kolizja 12 SN – Kolizja 12 SN część napowietrzna
      przebudowa linii SN
     • S61 36+500 – Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2
      Skręcenie i posadowienie stanowisk słupowych WN 110 nr 29, 30
     • Kolizja 19a SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 19a SN
      Przełączenie kolizji
      Demontaż kolizji
     • S61 31+390 – Orange km 31+390 S61
      Przebudowa
     • S61 31+390 – Orange km 31+390 S61
      Przełączenie
     • S61 34+800 – 35+700, kolizja Orange – Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange
      Wykopy i ułożenie rur
     • S61 34+800 – 35+700, kolizja OLMAN – Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN
      Wykopy i ułożenie rur
     • S61 33+000 – 33+260, kolizja OLMAN – Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN
      Wykopy i ułożenie rur
     • S61 33+100 – 33+200, kolizja Orange – Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange
      Wykopy i ułożenie rur
     • S61 32+310 – KD13 – budowa kanału ;-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
     • S61 32+655 – KD13 – studnie montaż st udni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m
     • S61 32+310 – KD13 – osadniki – Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s
     • S61 32+310 – KD13przepompownia
      PP13  –  śr. 1500 –  Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=6,31m
     • S61 30+000 – Zbiornik – ZBR-10
      – wykonanie nasypów
     Styczeń 2021

     Roboty Drogowe :

     • Wymiana gruntu km S16 3+065-3+115; S61 34+410-34+485; S61 38+650-38+750; S61 35+760-35+827; S61 35+892-35+970; DD10 0+670-0+705; DD10 0+820-0+840; DD13 0+380-0+500; S16 3+280-3+330 ; 24+330-24+360; 25+320-25+350; 25+800 – 25+880; 26+150 – 26+300; 28+895-29+020; DD4a 0+135-0+400 ; DD5a 0+110 – 0+150; DD5a 0+200 – 0+265; MSPZDsz-0.5; ZBR10
     • Odhumusowanie km S61 27+ 510 – 27+550; S61 29+250 – 29+500; S61 29+570 – 29+750; DD4a 0+500 – 0+800; DD4b 0+450- 0+60
     • Wykonanie wykopów km DK16-1 1+500-1+550
     • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów km S61 35+827-35+892

     Roboty mostowe :

     • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) ; Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejśc dla zwierząt.)
     • PZGd-34.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15); Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15); Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S); Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
     • WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S); Beton fundamentów B35 (C30/37) (funddamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
     • WD-36.0 -Pale CFA
     • MS/PZDsz-37.6 – Pale CFA – poszerzenie IS
     • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
     • OBIEKT WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych; Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
     • OBIEKT WD 28,6 -Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych ; Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Fundament B35 (C30/37)
     • OBIEKT WD-31,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych; Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15); Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Fundament B35 (C30/37); Wbicie ścianek szczelnych

     Roboty Branżowe :

     • „Kolizja 6 SN część kablowa – przebudowa linii SN”
     • „Kolizja 7 SN część kablowa – przebudowa linii SN”
     • „Przebudowa kolizji nr 2 – Posadowienie fundamentów prefabrykowanych słupa WN 110 nr 30, 30A, skręcanie fundamentu słupa WN 110 nr 29, ustawienie fundamentów słupa nr 29”
     • „Orange km 31+390 S61 – przebudowa”
     • „Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW6”
     • „Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW7”
     • „Przebudowa kolizji wodociągowej PW8 – Montaż rur PEHD Dn100 wraz z rurą osłonową na odc. PW8.2.1 – PW8.2.2”
     • „przepompownia – PP11 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s h=7,66m”
     • „PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – KABEL SRK – przebudowa”

     Roboty Drogowe :

     • S61 – ŚCINANIE DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE) WYWÓZ I UTYLIZACJA KARPIN I GAŁĘZI: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizcja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc
      KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW PONIŻEJ 20 LAT: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych
      KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW POWYŻEJ 20 LAT: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
      ŚCINANIE I KARCZOWANIE ZADRZEWIEŃ (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE): wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych
     • S61 42+380-42+400 – Wykonanie wykopów
     • S61 36+320-36+375, S16 3+115-3+185, S61 38+700-38+710, DD10 0+700 – 0+730, S-61 35+685 – 35+720, S61 24+300 – 24+350, S61 25+350 – 25+400, S61 25+800 – 25+880, S61 26+150 – 26+200, S61 29+000 – 29+050, DD4a 0+135 – 0+490, DD5a 0+110 – 0+265, MS/PZDsz0.5, ZBR10 – Wymiana gruntu
     • DD14 0+200-0+300, S61 27+460 – 27+510 – Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm

     Roboty mostowe :

     • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
     • WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
     • WS-2.9 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
     • PZGd-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
     • PZM-35.5a – Pale CFA
     • MS/PZDsz-37.6 – Pale CFA – poszerzenie podstawy pala
     • PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
     • WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • WS-26,3 – Fundament B35 (C30/37)
     • WD 28,6 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
     • WD 28,6 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
     • WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • WS/PZDdz-29,9 – Fundament B35 (C30/37)
     • WD-31,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
     • WD-31,3 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
     • MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • MS/PZDsz-0,5 – Wbicie ścianek szczelnych

     Roboty Branżowe :

     • Kolizja 18a SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 18aSN. Posadowienie stanowisk słupowych i uruchomienie linii kablowej
     • Kolizja 19a SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 19aSN. Posadowienie stanowisk słupowych i uruchomienie linii kablowej
     • Kolizja 19b SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 19bSN. Posadowienie stanowisk słupowych i uruchomienie linii kablowej
     • S61 37+000 – Przebudowa kolizji wodociągowej PW8. Przebudowa wodociągu Dn110 – montaż rur na odc. PW8.2.1 – PW8.2.2

     Roboty Drogowe :

     • Wymiana gruntu -km S-16 3+090-3+280; S-61 36+235-36+335; S-61 38+690-38+725; S61 24+300-24+350; S61 25+350-25+430; S61 25+800; DD4a 0+135-0+300; DD4a 1+100-1+200; DD5a 0+110 – 0+265; ZBR-10
     • Wykop- km DG 0+310-0+380
     • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km DD16 0+100-0+369; DD14 1+110-1+640; DD14 0+400-0+550; S61 27+380 – 27+420; DD4a 0+650 – 0+750; WD-31.3;WD-28.6
     • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km S61 28+600 – 28+700 obiekt 28.6; S61 31+300 – obiekt WD 31.3
     • ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD5 – RK-01; DD7 – RK-01

     Roboty mostowe :

     • WD-33.2 korpus P1NP – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
     • WD-33.2 ława P2P – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
     • WS-2.9 ławy – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
     • PZGd-34.5 ława P4 P5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
     • PZGd-34.5 ława P5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
     • PZGd-34.5 P4 segment 1 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
     • MS/PZDsz-37.6 – Pale CFA
     • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • OBIEKT WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
     • OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • OBIEKT WD 28,6 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
     • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Wbicie ścianek szczelnych przy podporze P3

     Roboty Branżowe :

     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN, Ułożenie rur – km 1+670 – 1+800 DD-8
     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN; Wykonanie przewiertu sterowanego -km 0+000 – 0+200 DK16-1
     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange; Wykonanie przewiertu sterowanego km 0+000 – 0+200 DK16-1
     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 33+000 – 33+260
     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 33+100 – 33+200
     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 34+800 – 35+700
     • Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 34+800 – 35+700
     • Kolizja 3 nN część kablowa, przebudowa linii nN
     • Kolizja 6 SN część kablowa, przebudowa linii SN
     • Kolizja 7 SN część kablowa, przebudowa linii SN
     • Przebudowa linii elektroenergetycznej 18aSN, Ułożenie kabla w rurach przewiertowych
     • Przebudowa linii elektroenergetycznej 19aSN,Ułożenie kabla w rurach przewiertowych i montaż stanowisk słupowych
     • Zbiornik – ZBR-13- wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm
     • Zbiornik – ZBR-16c – wykonanie wykopów
     • Przebudowa kolizji wodociągowej PW8 -Montaż rur PEHD Dn100 wraz z rurą osłonową na odc. PW8.2.1 – PW8.2.2

     Roboty Drogowe:

     • S61 km 28+600-28+700 obiekt 28.6, S61 km 31+370 obiekt 31.3 – Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm
     • S61 km 24+300-24+350, S61 km 25+400-25+430, DD4a km 0+135-0+490, DD4a km 1+010- 1+200, DD5a km 0+110-0+265 – WZMOCNIENIE PODŁOŻA. Wymiana gruntu
     • S61 km 26+780-27+170, S61 km 28+600-28+700 obiekt 28.6 – Wykonanie wykopów, wykonanie wykopów Odcinek 1
     • S61 km 26+780-27+170 – Wykonanie nasypów. Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1
     • DP 1872N 0+200-0+260 – Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic. Rozbiórka dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 12,5cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 30 cm)
     • DG 204108N – Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic. Rozbiórka dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 4cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 20 cm)
     • DG Szeligi-Buczki – Rozbiórka dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 4cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 20 cm)

     Roboty Mostowe:

     • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)

     Roboty Branżowe:

     • Kolizja 3 nN – Kolizja 3 nN część kablowa, przebudowa linii nN
     • S61 km 32+300 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
     • S61 km 32+300 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
     • S61 km 32+300 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
     • S61 km 32+300, KD 6 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
     • KD 32 – D32.2 – studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m
     • KD 6 – D6.1, D6.2 – studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn 2000 do gł. 2,0m
     • ZBR 6 – Zbiornik – wykonanie wykopów
     • ZBR 13 – Zbiornik – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm

     Ostatnia aktualizacja: 26-02-2021 r.

     Liczba odwiedzin: 33309
     Projekt i wykonanie: M2 Studio