Kwiecień 2021

Roboty drogowe :

 • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm- km S61 35+060 35+100, DG – 0+400-0+480, DD6 1+840-1+960, DD6 2+400-2+650, DL9 0+000-0+272, DL10 0+000-0+348, DL11 0+000-0+200, DK16 1+030-1+150, DL8 0+140-0+280, S61 31+900 – 32+150, S61 26+550 – 26+700, S61 31+900 – 32+150.
 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km DD12 0+015-0+220, S61 24+500-24+600, S61 24+900-24+960, S61 31+720 – 31+765, DD4b 0+045-0+150.
 • Wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S61 31+900.
 • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 33+730-33+770 prawa, S61 33+770-33+830 lewa, S61 34+500-34+540, S61 33+830-33+900 – RÓW.
 • Wykonanie nasypów, Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 -km S61 26+400 – 26+540, S61 26+700 – 26+760, S61 32+500-32+700.
 • Wykonanie nasypów, Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km S16 2+555-2+910
 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km DL5 0+000-0+240, DL4 0+000-0+055, DK16 0+700-0+960, DL6 0+000-0+269.
 • Wykop – km DL4 0+000-0+080 – rów
 • wykonanie wykopów Odcinek 1 – km S16 2+000-2+400
 • Wykonanie nasypów z dokopów – km S16 1+300 – 1+500, DD-7b 0+330 – 0+800 – rowy, DD-7e 0+000 – 0+450 – rowy.
 • Wzmocnienie nasypu poprzez wbicie pali – km S16 0+900

Roboty mostowe :

 • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                   
 • Obiekt PZGD-34.5 – Zasypanie wykopu fundamentowego do powierzchni górnej ławy
 • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
 • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
 • Obiekt WD-38.5 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • Obiekt WD-38.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • Obiekt PZM-38.7 – Pale CFA                                            
 • Obiekt PZM-36.4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P1 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                              
 • OBIEKT PZD-26,0 – Ciosy korpusu P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)        
 • OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P2 NP. – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)        
 • OBIEKT WS-26,3 – Podpora P3 NP. – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych               
 • OBIEKT WS-26,3 – Ława P3 NL, P3 NP. – Korpus P3 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS-26,3 – Ława P3 NL – Fundament B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS-26,3 – ściana P1.1, P1.4 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS-26,3 – Beton podkładowy P3 NP. – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • OBIEKT WD 28,6 – Korpus P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WD 28,6 – Korpus P3, Ciopsy Korpusu P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Korpus P3 NP., P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Korpus przyczółka P3 NL – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT WD-31,3 – Ława P1.1, P1.2, P2, P3.1, P3.2 – zasypanie wykopu fundamentowego
 • OBIEKT WD-31,3 – Skrzydło P3.1, P3.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT WD-31,3 – Ścianka zapleczna korpusu P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Ława podpory P2 NL, P2 NP., Korpus P4 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Ława P2 NL – Fundament B35 (C30/37)
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Ciosy P4 NP. – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
 • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Skrzydło P4 NP. – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
 • OBIEKT WS-1,1 – Podpora P7.1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
 • OBIEKT WS-1,1 – Podpora P2, P5 NL – Pale prefabrykowane wbijane 40×40
 • OBIEKT WS-1,1 – Ława P3 NL, P4 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 • PZM-27,2 – Przygotowanie podłoża pod montaż deskowania ustroju nośnego
 • OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P1 NP. – Montaż podparcia ustroju nośnego NP..                                                                          

Roboty branżowe :

Elektroenergetyczna:

 • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2 – km S61 36+500             
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2- Przełączenie kolizji – km S61 36+500                       

  Sanitarna:

  • Montaż drenu obniżającego zwierciadło wody gruntowej na ZBR-15 – km S61 33+300
  • Zbiornik – ZBR-17 – wykonanie wykopów – km S61 34+450
  • Zbiornik – ZBR-17 – roboty ziemne, odhumusowanie – km S61 34+450
  • Budowa kanału odc. D21.8-D21.9 – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 36+800-36+900                                                           
  • Studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 36+800, strona prawa
  • Przebudowa sieci wodociągowej – Kolizja PW8 – dezynfekcja i pobranie próbki wody do badań – km S61 37+000               
  • Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW4 – S16 1+550
  • 38 ,WP16a.39, WP16a.40, WP16a.41, WP16a.42, Wp16a.43 – wyloty montaż wpustu deszczowego Dn500 – km S16 2+000 – 2+400
  • Zbiornik – ZBR-6 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S61 27+330               
  • Zbiornik – ZBR-6 – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika – km S61 27+330                                                                                              
  • Zbiornik – ZBR-11a – wykonanie zasypki dociążającej gruntem piaszczystym na dnie i skarpach zbiornika – km S61 31+330                                                                                              
  • Zbiornik – ZBR-11a – wykonanie umocnienia dna zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x12 cm – km S61 31+330

  Melioracje:

  • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże – Przebudowa kolizji A14 – km S61 40+982,5-40+061,8

  Roboty drogowe :

  • DL8 0+400-0+510; DG 0+400-0+500; DK16 1+100-1+400;
   S61 25+870 – 25+980 – Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm
  • DD12 0+015-0+200 – Wymiana gruntu
  • S61 31+800 – 31+900; S61 26+400-27+000 – Wykonanie wykopów
   wykonanie wykopów Odcinek 1
  • S61 33+770-33+900 – wykonanie wykopów Odcinek 2
  • S61 32+500 – 32+700; S61 26+400-27+000 – Wykonanie nasypów
   Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1
  • S16 1+600 – 1+800 rów lewy; S16 1+800 – 2+400 rowy; DD7b, DD73 rowy – Wykonanie wykopów
   wykonanie wykopów Odcinek 1
  • S16 2+865-2+916 ; S16 3+050-3+250; S16 2+720-2+760 – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2
  • DD6 1+930-2+070 – Nasyp z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2
  • S16 1+050 – 1+100 platforma pod palownice – „Wykonanie nasypów
   Wykonanie nasypów z dokopów
  • DK16 P2 km 1+005 – Przepusty stalowe fi=1.20m
  • S16 0+000 – 2+400 – Przygotowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp

  Roboty mostowe :

  • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WS-2.9 -Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WS-2.9 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór
   i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
  • Obiekt WS-2.9 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – rama żelbetowa
  • Obiekt PZGD-34.5 – Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15)
  • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór
   i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejśc dla zwierząt.)
  • Obiekt PZGD-34.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
  • Obiekt WD-36.0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WD-36.0 – Fundament B35 (C30/37) – fundament słupków balustrad + stopnia monolitycznego schodów
  • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WD-38.5 – Pale CFA
  • Obiekt WD-38.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
  • Obiekt PZM-38.7 – Pale CFA
  • Obiekt PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • Obiekt WS-26,3; Ławy ścianek P1.4, P1.4; Ława P3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
  • Obiekt WS-26,3; Podpora P3 – Tymczasowa ścianka szczelna
  • Obiekt WS-26,3; Ława ściany P4.2, Ścianka P1.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • Obiekt WS-26,3; Ściana P4.2 – Fundament B35 (C30/37)
  • Obiekt PZM-27,2; Oczepy fundamentów P1 NL, P2 NL- Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • Obiekt PZM-27,2; Oczepy fundamentów P1 NL, P2 NL – Fundament B35 (C30/37)
  • Obiekt WD 28,6 – zasypanie wykopu fundamentowego
  • Obiekt WD 28,6; Ustrój nośny NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • Obiekt WD 28,6; Ława P1. Skrzydłą P1.1, P1.2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
  • Obiekt WS/PZDdz-29,9; Korpus podpory P3 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • Obiekt WD-31,3; Korpus przyczółka P1 -Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • Obiekt MS/PZDsz-0,5; Podpora P2 NP., NL – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
  • Obiekt MS/PZDsz-0,5- Pale prefabrykowane wbijane 40×40
  • Obiekt MS/PZDsz-0,5; Przyczółek P1 NP -Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • Obiekt MS/PZDsz-0,5; Korpus P1 NP.- Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
  • Obiekt MS/PZDsz-0,5; Podkład podpora P2″- Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
  • Obiekt WS-1,1; Podpora P4 NL, NP.- Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
  • Obiekt WS-1,1; P3 NL, P4 NP.- zasypanie wykopu fundamentowego
  • Obiekt WS-1,1 -Pale prefabrykowane wbijane 40×40
  • Przepust PZM-32.5 – zasypka                                                                                         

  Roboty branżowe :

  Elektroenergetyczna:

  • Kolizja 1nN część kablowa
   przebudowa linii nN
  • Kolizja 2 nN część kablowa
   przebudowa linii nN                             

  Telekomunikacyjna:

  • DK16 0+000-1+180 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange Przełączenie kolizji Orange
  • S61 33+100-33+200 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange
   Przełączenie kolizji Orange
  • DK16 1+600-1+727 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange
   Przełączenie kolizji Orange
  • DD-8 1+480-1+800 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange Przełączenie kolizji Orange
  • S61 36+950 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange
   Przełączenie kolizji Orange    

  Sanitarna:

  • Przebudowa sieci wodociągowych
   Kolizja PW4
  • Przebudowa sieci wodociągowych
   Kolizja PW5
  • S16 1+100 ZBR-16c-D16.6; D16.6-PP16.1 – budowa kanału
   -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
  • Studnie
   montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m
  • Przepompownia
   PP16 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s h=2,57m
  • S61 27+330 – Zbiornik – ZBR-6 – wykonanie wykopów
  • S61 33+300 – Zbiornik – ZBR-15 – wykonanie wykopów
  • S61 37+000 – Przebudowa sieci wodociągowej
   Kolizja PW8 – próba szczelności

  Melioracje:

  • S61 41+092-41+148,9 – Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże
   Przebudowa kolizji A15
  • S61 41+219,2 – 41+285,2 – Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże
   Przebudowa kolizji A16
  Marzec 2021

  Roboty drogowe :

  • Wymiana Gruntu – km : S61 36+475-36+717, S16 3+000-3+250, DD6 2+850-2+900, DD6 2+960-3+050, DD12 0+015-0+220, S61 38+620-38+785, DK16-1 0+200-0+240, S61 24+460-24+500, S61 24+600-24+640, S61 24+900-25+050, S61 29+100-29+150, DD1 3+700 – 3+800, DD3 0+600 – 0+780, DD4b 0+200-0+330
  • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km: S16 3+300-3+425, DK16 0+960-1+000
  • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 2 – km: S16 2+865-2+920, S16 3+000 – 3+250
  • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km 32+900-33+000
  • wykonanie wykopów Odcinek 2 – km : S61 34+380-34+400, S61 33+870-34+000, S61 34+050-34+450-Rów
  • Wykonanie nasypów – Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1 – km S61 23+255-23-340,S61 32+700-32+900+C65               
  • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic – Rozbiórka ogrodzenia – km DD7b 0+600 – 0+700
  • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic – Rozbiórka obiektów kubaturowych – altana drewniana – pow. 16m2 – km DD7b 0+600 – 0+700                                                      
  • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km S16 1+200 – 1+500 – rów lewy, S16 1+200 – 1+500 – rów prawy, S16 1+600 – 1+800 – rów prawy
  • Wykonanie nasypów z dokopów – km : S16 0+900-0+950, S16 1+500 – 2+000
  • Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km : S61 31+500, PD-01, PD-02 DD6, S61 32+200 PD-03 DD6, S61 28+800 , RK-02 DG177037N                                                                 
  • Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km : S61 30+800 RK-02 DD5A, S61 32+700 RK-01 DD6,S61 32+500 RK-02 DD7                                                                                                              
  • Przepusty stalowe fi=1.00m – km DL4 P1 w km 0+134   DL2  P1 w km 0+065      

  Roboty mostowe :

  • OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P1 NL – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)          
  • OBIEKT WS-26,3 – Tymczasowa ścianka szczelna
  • OBIEKT WS-26,3 – Ława ścianki oporowej P4.1, P4.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT WS-26,3 – Ława przyczółka P4 NP., P4.1 – Fundament B35 (C30/37)
  • OBIEKT WS-26,3 – Korpus przyczółka P1 NL – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WS-26,3 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WS-26,3 – Ławy P3.1, P3.4 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
  • OBIEKT PZM-27,2 – Oczepy fundamentów P1 NL, P2 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT PZM-27,2 – Oczepy fundamentów – Fundament B35 (C30/37)
  • OBIEKT WD 28,6 – Ława podpory P2, P3 – Zasypanie wykopu fundamentowego
  • OBIEKT WD 28,6 – Ścianka zapleczna podpory P1, ściana oporowa P1.1, P1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
  • OBIEKT WD 28,6 – ścianka zapleczna podpory P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
  • OBIEKT PZM-28,9 – Rama NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Korpus podpory P3 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN     
  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Korpus przyczółka P1 NP. – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WD-31,3 – Ława podpory P1, P2 – zasypanie wykopu fundamentowego
  • OBIEKT WD-31,3 – ścianka zapleczna Korpusu P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WD-31,3 – Słupy podpory P2 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WD-31,3 – Ława P2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Korpus oraz skrzydełka P1 NL, P4 NL – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
  • WS 1.1 – ściana oporowa 7.3, 7.4, Podpora P4 NP. – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych                                            
  • PRZEPUST PZM-32.5 – Zasypka
  • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WD-33.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
  • Obiekt WD-33.2 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
  • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                   
  • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
  • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
  • Obiekt PZGD-34.5 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
  • Obiekt PZM-35.5a – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WD-36.0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WD-36.0 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
  • Obiekt WD-38.5 – Pale CFA                                                                                                

  Roboty branżowe :

  Elektroenergetyczna:

  • Kolizja 1nN część kablowa – przebudowa linii nN – km S61 27+700
  • Kolizja 2 nN część kablowa – przebudowa linii nN – km S61 27+700                       
  • Kolizja 10b SN część kablowa – przebudowa linii SN – km S16 1+560                                    

  Telekomunikacyjna:

  • Orange km 1+550 S16 – przebudowa
  • Orange km 1+550 S16 – przełączenie
  • PKP Telkol km 1+150 S16 – przełączenie
  • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange – Wykopy i ułożenie kabla Orange – km DK16-1 0+000-0+200               
  • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange – Wykopy i ułożenie rur – km S61 36+950
  • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange – Przełączenie kolizji Orange – km DK16-1 0+000-0+200               
  • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange – Przełączenie kolizji Orange” S61 34+800-35+700                             
  • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange – Przełączenie kolizji Orange – km DD-8 1+480-1+800

  Sanitarna:

  • Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW5 – km S16 1+550 – 1+580, PW5.1-PW5.2
  • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 30+010, ZBR10-OS10                             
  • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 30+010, W10.2-D10.3                             
  • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 30+010, W10.1 – D10.1               
  • studnie – montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 30+000, D10.1
  • Zbiornik – ZBR-6 – wykonanie wykopów – km S61 27+330
  • Zbiornik – ZBR-11 – ułożenie geomembrany PEHD grub. 1,5 mm na dnie i skarpach zbiornika z zakotwieniem – km S61 31+330               
  • Zbiornik – ZBR-15 – wykonanie wykopów – km S61 33+300
  • Zbiornik – ZBR-21 – roboty ziemne, odhumusowanie – km S61 36+900                  

  Roboty drogowe :

  • Wymiana gruntu – km S61 36+300-36+900; DD10 0+880-0+900 ; DD8 0+545-0+650; DD6 2+970-3+100; DK16-1 0+170-0+260; S61 38+620-38+798; DD13 0+540-0+670; S61 35+175-35+250; S61 24+570-24+600; S61 25+050-25+100; S61 29+050-29+170; DD1 4+150 – 4+250; DD3 0+600 – 0+780; S16 0+900-0+950                                                                                                      
  • Rów- strona prawa km 33+990-34+500 – wykonanie wykopów  Odcinek 2          
  • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm – km S61 28+100 – 28+560; S61 30+ 700 – 31+000; S16 3+330-3+400                                                    
  • Przepusty drogowe – Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km S61 29+470; PD-02; DD4B; S61 30+700; PD02; DD5a
  • Przepusty drogowe – Przepusty z rur PEHD fi=0.50m – km S61 29+250; RK-01; DD4B; S61 29+300; RK-02; DD4B                                                                                                                  
  • Przepusty drogowe – Przepusty z rur PEHD fi=0.40m – km S61 30+400; RK01; DD5B
  • Wykonanie nasypów z dokopów – km S 16 1+200 – 1+500                                       
  • Przepusty stalowe fi=1.00m – km S61 36+040; PD11

  Roboty mostowe :

  • OBIEKT WS-26,3 – Podpora P4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
  • OBIEKT WS-26,3 – Tymczasowa ścianka szczelna
  • OBIEKT WS-26,3 – Ława fundamentowa podpory P4 NP, P4 NL, P4.1; Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT WS-26,3 – Ława fundamentowa P4 NP. – Fundament B35 (C30/37)
  • OBIEKT WS-26,3 – beton podkładowy P4.1, P4.2 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
  • OBIEKT PZM-27,2 – Oczep podpory P1 NL, P2 NL, P1 NP, P2 NP – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT WD 28,6 – Korpus podpory P3, P1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT WD 28,6 – Przyczółek P1 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WD 28,6 – Słupy podpory P2 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WD 28,6 – Podpora P2 , P3 – Izolacja cienka wykonywana na zimno
  • OBIEKT PZM-28,9 – Oczep P1 NL, P2 NL – Fundament B35 (C30/37)
  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Korpus podpory P1 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Słupy podpory P2 NL – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WD-31,3 – Korpus przyczółka P1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT WD-31,3 – Korpus P3 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Korpus P1 NL, P4 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Słupy podpory P2 NL – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
  • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WD-33.2 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
  • Obiekt WD-33.2 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
  • Obiekt WD-33.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
  • Obiekt WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
  • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
  • Obiekt PZM-35.5a – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZM-35.5a – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
  • Obiekt WD-36.0 – Pale CFA
  • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Izolacja odcinka wykonana na zimno                                 
  • Obiekt WD-38.5 – Pale CFA       

  Roboty branżowe :

  • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2 – Skręcanie stanowiska słupowego WN 110 nr 28″ S61 36+500               
  • Kolizja 10a SN część kablowa- przebudowa linii SN – km S16 1+560
  • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie kabla Orange – km DK16 1+600-1+727               
  • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykonanie przewiertów – km S61 36+950
  • Orange km 1+550 S16 – przebudowa                                                                              
  • Orange km 1+650 S16 – przebudowa
  • PKP Telkol km 1+150 S16 – przebudowa”
  • Zbiornik – ZBR-15 – Roboty ziemne – km S61 33+300
  • Budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 30+000, W10.1 – D10.1
  • Zbiornik – ZBR-6 – wykonanie wykopów – km S61 27+330
  • Zbiornik – ZBR-10 – wykonanie nasypów – km S61 30+000           

  Roboty Drogowe :

  • Wymiana gruntu –

   S61 36+010-36+020, DD10 0+820-1+020, S61 36+620-36+717, S61 35+170-35+210,
   DD8 0+630-0+650, DD6 2+970-3+095, DK16-1 0+170-0+260, DD12 0+015-0+220
   S61 38+620-38+798, DD13 0+540-0+670, S61 24+550-24+580, S61 25+000-25+150
   DD1 5+250 – 5+300, DD3 0+600 – 0+780, 29+000 – 29+150, DD4b 0+045 – 0+100

  • „Wykonanie nasypów, Wykonanie nasypów z dokopów (w zależności od warunków pogodowych)” – S16 1+200 – 1+500

  Roboty Mostowe:

  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt WD-33.2
  • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt WD-33.2
  • Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – Obiekt WD-33.2
  • Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37) – Obiekt WD-33.2
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZGD-34.5
  • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) – Obiekt PZGD-34.5
  • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.) – Obiekt PZGD-34.5
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt PZM-35.5a
  • Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów) – Obiekt PZM-35.5a               
  • Pale CFA – Obiekt WD-36.0               
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) – Obiekt MS/PZDsz-37.6               
  • Pale CFA – Obiekt WD-38.5               
  • Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37) – PZDd-26.0
  • Fundament B35 (C30/37) – WS-26.3
  • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – WS-26.3
  • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – WS-26.3
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WD-28.6               
  • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – WD-28.6
  • Fundament B35 (C30/37) – PZM-28.9
  • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – WSPZDdz-29.9
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WSPZDdz-29.9
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WD-31.3
  • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – WD-31.3               
  • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – MSPZDsz-05               
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WSPZDdz-29.9
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WD-31.3
  • Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) – WD-31.3               
  • Beton podpór (filar) B35 (C30/37) – MSPZDsz-05               

  Roboty branżowe :

  • „Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2; Skręcenie stanowisk słupowych WN 110 nr 27, 28” – S61 36+500
  • „Kolizja 10a SN część kablowa; przebudowa linii SN” – S16 1+560
  • „Kolizja 10a SN część kablowa; przełączenie kabli SN” – S16 1+560
  • „Kolizja 10b SN część kablowa; przebudowa linii SN” – S16 1+560
  • „Kolizja 10b SN część kablowa; przełączenie kabli SN” – S16 1+560
  • „Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie kabla Orange”
   – DK16 1+600-1+727
  • „Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże; Przebudowa kolizji A1” – S61 36+144,9
  • „Orange km 1+650 S16; przebudowa” – S16 1+650
  • „Orange km 1+650 S16; przełączenie” – S16 1+650
  •  „Orange km 1+550 S16; przebudowa” – S16 1+550
  • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 23+380 S1B-OS1B
  • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 23+380 OS1B-SEP1B
  • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 23+380 SEP1B-PP1B
  • „studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m” – S61 23+380 S1b
  • „przepompownia; PP1b – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s h=3,54m”
   – S61 23+380 PPb
  • „separatory; Separator substancji ropopochodnych o przepływie 15l/s” – S61 23+380 SEP1b
   -S61 23+380 OS1b
  • „osadniki; Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s ” – S61 23+380 OS1b
  • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m”- S61 30+020 W10-SR10
  • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 PP10-OS10
  • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 OS0-ZR10
  • „budowa kanału; -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 W10.1-D10.1
  • „budowa kanału; budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 D10.1-D10.2
  • „budowa kanału; budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 D10.2-D10.3
  • „budowa kanału; budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m” – S61 30+020 D10.3-D10.4
  • „przepompownia; PP10 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s h=13,4m”
   – S61 30+020 PP10
  • „osadniki; Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s ” – S61 30+020 OS10
  • „kanalizacja tłoczna; montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 do gł. 2,0m”
   – S61 30+020 SR10
  • „studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m” – S61 30+000 D10.1
  • „studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m” – S61 30+020 D10.2
  • „studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 1000 do gł. 2,0m” – S61 30+030 D10.3
  • „studnie; montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m” – S61 30+030 D10.4
  • „Zbiornik – ZBR-10; – wykonanie nasypów” – S61 30+000
  • „Zbiornik – ZBR-10; – wykonanie wykopów” – S61 30+000
  • „Zbiornik – ZBR-6; – wykonanie nasypów” – S61 27+330
  • „Zbiornik – ZBR-6; – wykonanie wykopów” – S61 27+330

  Roboty Drogowe :

  • Wymiana Gruntu – km DL7 0+300-0+340; S61 39+335-39+400; DD10 0+880-0+900; DD9 0+020-0+120, 0+205-0+215; S61 34+030-34+080; S61 34+410-34+475; S61 34+980-35+030; S61 34+230-34+280; S61 36+000-36+050; S61 24+500-24+550; S61 25+150-25+200; S61 29+180-29+200; DD1 3+900 – 4+000; DD1 4+200-4+300; DD1 5+300-5+500
  • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm – km S61 30+400 – 30+550; DD3 1+600 – 1+700

  Roboty Mostowe:

  • Obiekt WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt WD-33.2 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
  • Obiekt WD-33.2 – Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
  • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)                                   
  • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZGD-34. – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)                             
  • Obiekt PZGD-34.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
  • Obiekt WD-36.0 – Pale CFA
  • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
  • Obiekt PZGD-34.5 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejśc dla zwierząt.)
  • Obiekt MS/PZDsz-37.6 Beton fundamentów B35 (C30/37) (funddamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)                                              
  • OBIEKT PZD-26,0 ;Skrzydło P1 NP. – Beton podpór (skrzydła) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WS-26,3 Podpora P4″ Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych                                                                                                                           
  • OBIEKT WS-26,3 Ławy podpory P2 – Zasypanie wykopu fundamentowego
  • OBIEKT WS-26,3 ława fundamentowa ściany oporowej P1.1, P1.2, Słupy podpory P2, Filary podpory P2 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN               
  • OBIEKT WS-26,3, Fundament P1.1 – Fundament B35 (C30/37)
  • OBIEKT WS-26,3 Korpus P1 NP. – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
  • OBIEKT WS-26,3 Ława Fundamentowa P2 NL, P2 NP. – Izolacja cienka wykonywana na zimno
  • OBIEKT WD 28,6 Ława fundamentowa podpory P1.2, P3 (montaż wytyków) Ława fundamentowa P3.1 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT WD 28,6 Ława fundamentowa podpory P1.2, P3 – Fundament B35 (C30/37)
  • OBIEKT PZM-28,9 Oczepy podpory P1 NP, P2 NP (montaż wytyków) – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                                                                                                               
  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Ława fundamentowa podpory P3.1, P3.4 – Montaż wytyków ławy fundamentowej P3 NP, P3.1, P3.2 Słupy podpory P2, Korpus P1 NP. – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                                           
  • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 Ława fundamentowa podpory P3 NL, P3 NP, P3.1, P3.4 – Fundament B35 (C30/37)                             
  • OBIEKT WD-31,3 Ława fundamentowa ściany oporowej P3.1, P3.2, Ława fundamentowa P1, Korpus P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN                                            
  • OBIEKT WD-31,3 Ława fundamentowa P1 – Fundament B35 (C30/37)
  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 Ława fundamentowa P3 NL, P3 NP, P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
  • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 Ława fundamentowa podpory P1 NL – Fundament B35 (C30/37)

  Roboty branżowe :

  • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2, Wykonanie fundamentu palowego pod stanowisko nr 28 – km S61 36+500                                                                     
  • Kolizja 11 SN część napowietrzna, przebudowa linii SN – km S16 1+320
  • Kolizja 12 SN część napowietrzna, przebudowa linii SN – km S16 0+410               
  • Kolizja 12 SN część napowietrzna, przełączenie kabli SN – km S16 0+410            
  • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN, Przełączenie kolizji OLMAN – km DK16 0+000-0+180; S61 33+000-33+260; DK16 1+500-1+630               
  • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange, Wykopy i ułożenie kabla Orange – km S61 33+100-33+200                                                                                                       
  • Orange km 28+375 S61, przebudowa – km S61 28+375               
  • Kolonia 0+060 – Orange km 0+060 ul. Kolonia, przebudowa
  • Orange km 1+650 S16, przebudowa – km S16 1+650
  • Orange km 2+160 S16, przebudowa – km S16 2+160
  • PKP Telkol km 1+150 S16, przebudowa – km S16 1+150
  • Przebudowa urządzeń melioracyjnych – drenaże, Przebudowa kolizji A10 – km S61 39+779 – 39+955,80               
  • Przebudowa sieci wodociągowych, Kolizja PW4 – km S16 1+580
  • Przebudowa sieci wodociągowych, Kolizja PW5 – km S16 1+580
  • budowa kanału -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 27+285 SEP6-OS6, OS6-SZ6, SZ6-ZBR6               
  • studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 27+285 SZ6
  • Separator substancji ropopochodnych o przepływie 10l/s – km S61 27+285 SEP6
  • Osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – km S61 27+285 OS6                                    
  • Zbiornik – ZBR-10 – wykonanie nasypów – km S61 30+000
  Luty 2021

  Roboty drogowe

  • Wymiana Gruntu – km DL7 0+340-0+440; S61 38+100-38+175; DD11a 0+355-0+375; S61 39+300-39+400; DD12 0+770-0+840; DD9 0+130-0+210; DL8 0+310-0+350; S61 36+475-36+737 ; S61 24+450-24+500; S61 25+200-25+250; S61 29+200 – 29+240; DD1 2+860 – 3+100; DD1 3+800 – 3+850; DD1 5+300 – 5+400; WS-26.3
  • Wykonanie wykopów Odcinek 2 – km S61 41+800-42+400                                                                                                                                                                                           

   Roboty mostowe

   • Obiekt WD-33.2- Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
   • Obiekt WD-33.2 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejść dla zwierząt.)
   • Obiekt WD-33.2 – Beton podpór (filar) B35 (C30/37)
   • Obiekt WD-33.2 – Beton ścian oporowych kątowych B35 (C30/37)
   • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
   • Obiekt WS-2.9 Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
   • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
   • Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
   • Obiekt PZM-35.5a – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
   • Obiekt PZM-35.5a – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
   • Obiekt WD-36.0 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
   • Obiekt WD-36.0 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
   • OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P1 NP, P2 NP, P2 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
   • OBIEKT WS-26,3 – Podpora P1.1, P1.2, P4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
   • OBIEKT WS-26,3 – Korpus P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
   • OBIEKT WS-26,3 – Ława fundamentowa P1, P2 NL, P2 NP. – Fundament B35 (C30/37
   • OBIEKT WS-26,3 – P1.1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
   • OBIEKT WD 28,6 – Ława fundamentowa skrzydła P1.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
   • OBIEKT WD 28,6 – Ława fundamentowa P1 i P2 – Fundament B35 (C30/37)
   • OBIEKT PZM-28,9 – Oczepy podpór P1 Nl, P2 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
   • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Ława fundamentowa P2 NL – Fundament B35 (C30/37)
   • OBIEKT WD-31,3 – ława fundamentowa ściany P1.2, P3.1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
   • OBIEKT WD-31,3 – P1.2 – Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15)
   • OBIEKT WD-31,3 – Ława fundamentowa P2, P3″ Fundament B35 (C30/37)
   • OBIEKT WD-31,3 – Beton podkładowy ławy fundamentowej P3.1 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
   • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Podpory P3 NP, P3 NL – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
   • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Ława fundamentowa podpory P1 NL – Fundament B35 (C30/37)
   • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Beton podkładowy ławy fundamentowej P3 NP I NL – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)

    Roboty Branżowe

    • Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia, Demontaż, przebudowa i przełączenie kolizji 6nN – km DG177035N 0+580
    • Kolizja 6 SN część napowietrzna; Demontaż – km S61 30+250
    • Kolizja 6 SN część napowietrzna, przebudowa linii SN – km S61 30+250
    • Kolizja 6 SN część napowietrzna, przełączenie kabli SN – km S61 30+250
    • Kolizja 7 SN część napowietrzna, demontaż – km S61 30+250
    • Kolizja 7 SN część napowietrzna, przebudowa linii SN – km S61 30+250
    • Kolizja 7 SN część napowietrzna, przełączenie kabli SN – km S61 30+250
    • Kolizja 11 SN część napowietrzna, przebudowa linii SN – km S16 1+320
    • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2 – Wykonanie fundamentów pod stanowiska nr 27, 28, 30B. Instalowanie przewodów i osprzętu w przęsłach 29-30-30A – km S61 36+500
    • PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – KABEL SRK, przełączenie – km S16 1+170
    • Orange km 1+650 S16, przebudowa – km S16 1+650
    • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN, Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DK16-1 0+000-0+200; S61 34+800-35+700; DD-8 1+570-1+800
    • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange, Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DK16 0+000-1+180
    • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km S61 33+100-33+200
    • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DK16-1 0+000-0+200
    • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km S61 34+800-35+700
    • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja Orange; Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DD-8 1+480-1+800
    • budowa kanału – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – km S61 km 27+200 OS5-SZ5
    • studnie montaż studni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m – km S61 27+200 SZ5
    • studnie Zasuwa zwrotna dn 200 – km S61 27+200 SZ5
    • separatory; Separator substancji ropopochodnych o przepływie 10l/s – km S61 27+200 SEP5
    • osadniki; Osadnik zawiesiny o przepływie 10l/s – km S61 27+200 OS5

    Roboty drogowe

    • WZMOCNIENIE PODŁOŻA – Wymiana gruntu – km S61 24+400-24+450; S61 25+250-25+280; S61 29+240-29+255; DD4a 0+430-0+490; DD1 4+180 – 4+210;DD1 5+400 – 5+490; S61 39+270-39+280; S61 39+305-39+340; DD10 0+820-1+020; DK16 1+300-1+330 ; DK16 1+385-1+415; DL8 0+310-0+420; DD11a 0+390-0+460; S61 36+475-36+520 ; S61 38+130-38+175; DK16-1 1+990-2+020
    • Wykonanie wykopu – km – S61 41+800 – 42+400                                                                                                                                                                                                

     Roboty mostowe

     • „OBIEKT PZD-26,0 – Skrzydło P2 NP, P1 NL” Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • „OBIEKT WS-26,3 – Podpora P4 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
     • „OBIEKT WS-26,3 – Korpus P1 NL”- Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • „OBIEKT WD 28,6 – Ława fundamentowa P2 (Wytyki) – Korpus P1 NL – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • „OBIEKT WD-31,3 – Ława ściany oporowej P3.1 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
     • OBIEKT WD-31,3 – Ława P3 Zbrojenie stalą klasy AIIIN
     • OBIEKT MS/PZDsz-0,5- Pale prefabrykowane wbijane 40×40
     • Obiekt WD-33.2 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
     • Obiekt PZGD-34.5 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
     • Obiekt WS-2.9 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)

      Roboty Branżowe

      • S16 0+350 „Kolizja 3 nN część napowietrzna – przebudowa linii nN”
      • S16 0+350 „Kolizja 3 nN część napowietrzna – przełączenie kabli nN”
      • S61 30+250 „Kolizja 6 SN część napowietrzna – przebudowa linii SN”
      • S61 30+250 „Kolizja 7 SN część napowietrzna – przebudowa linii SN”
      • S61 36+500 „Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2 – Posadowienie fundamentów prefabrykowanych na stanowisku 30B”
      • DK16 0+000-0+180; S61 33+000-33+260; DK16 1+500-1+630″ „Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN; Wykopy i ułożenie rur osłonowych”
      • DK16-1 0+000-0+200; S61 34+800-35+700; DD-8 1+570-1+800 – Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN; Wykopy i ułożenie rur osłonowych”
      • S61 WS-26.3 „PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – ROBOTY TRAKCYJNE; Roboty montażowe podwieszeń i regulacja pomontażowa – dla etapu I (na czs budowy wiaduktu)

      Roboty drogowe

      • Wymiana gruntu : km S61 39+260-39+280; DD10 0+850-0+870; S61 38+640-38+670/DD13 0+530-0+550; DK16 1+240-1+280; S61 24+350 – 24+390; S61 25+280 – 25+310; S61 26+110 – 26+150; DD4a 0+400 – 0+430″
      • Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny średnia grubość warstwy 30 cm – km DD2 1+700 – 2+100

       Roboty mostowe

       • Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
       • Obiekt MS/PZDsz-37.6 Pale CFA – skucie głowic
       • OBIEKT WD 28,6 – Ława fundamentowa P2, P3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
       • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Podpora P3 – Pale prefabrykowane wbijane 40×40

        Roboty Branżowe

        • PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – KABEL SRK przełączenie” km S16 1+180
        • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2, Skręcenie i posadowienie słupów WN 110 nr 29, 30, 30A” km S61 36+500
        • Przebudowa urządzeń teletechnicznych – kolizja OLMAN, Wykopy i ułożenie rur osłonowych – km DK 0+000-0+180, S61 33+000-33+260, DK16 1+500-1+630″

        Roboty drogowe

        • S61 – Ścinanie drzew wraz z karczowaniem
         Wywóz i utylizacja karpin i gałęzi: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizacja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc
         Karczowanie lasów: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych
         Karczowanie lasów: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
         Ścinanie i karczowanie zadrzewień :wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych      
        • DD12 0+900-0+950;
         S61 30+050 – 30+150 – Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm
        • S16 3+280-3+330; DD10 0+820-0+840; S61 36+475-36+490; DD13 0+490-0+550; S61 23+600 – 23+900;S61 24+300-24+350; S61 25+300-25+350; S61 25+800 – 25+880
         S61 26+150 – 26+200; DD4a 0+135-0+490;DD5a 0+110 – 0+265; MSPZDSZ-05; ZBR10 –  Wymiana gruntu
        • S16 2+500-2+600; S61 42+360-42+380; S61 33+200 – Wykonanie wykopów Odcinek 2

        Roboty drogowe – Poza ZPRS

        • S61 38+150 – Wykonanie tymczasowego przepustu
        • S61 39+260 – Budowa wału w celu zabezpieczenia wymiany przed wodą

        Roboty mostowe

        • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • OBIEKT PZD-26,0 – Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
        • OBIEKT WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
        • OBIEKT WS-26,3 ; OBIEKT WD 28,6; OBIEKT WS/PZDdz-29,9; OBIEKT WD-31,3; OBIEKT MS/PZDsz-0,5; – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • Obiekt WD-33.2; Obiekt WS-2.9; Obiekt PZGD-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • OBIEKT WD 28,6 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
        • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 ; OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Fundament B35 (C30/37)
        • OBIEKT WD-31,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
        • Obiekt WS-2.9; Obiekt PZGD-34.5 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
        • Obiekt WD-36.0 – Pale CFA
        • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
        • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)

        Roboty Mostowe – poza ZPRS

        • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Wykonanie platform roboczych pod palownicę (do palowania P2 i P3) oraz dźwigi do montażu konstrukcji stalowej mostu MS-0.5 – pogrążanie ścianek i pali  z rur stalowych.

        Roboty Branżowe

        • Kolizja 3 nN – Kolizja 3 nN część kablowa
         przebudowa linii nN
        • Kolizja 6 SN – Kolizja 6 SN część napowietrzna
         przebudowa linii SN
        • Kolizja 7 SN – Kolizja 7 SN część napowietrzna
         przebudowa linii SN
        • Kolizja 11 SN – Kolizja 11 SN część napowietrzna
         przebudowa linii SN
        • Kolizja 12 SN – Kolizja 12 SN część napowietrzna
         przebudowa linii SN
        • S61 36+500 – Przebudowa linii elektroenergetycznej WN – kolizja nr 2
         Skręcenie i posadowienie stanowisk słupowych WN 110 nr 29, 30
        • Kolizja 19a SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 19a SN
         Przełączenie kolizji
         Demontaż kolizji
        • S61 31+390 – Orange km 31+390 S61
         Przebudowa
        • S61 31+390 – Orange km 31+390 S61
         Przełączenie
        • S61 34+800 – 35+700, kolizja Orange – Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange
         Wykopy i ułożenie rur
        • S61 34+800 – 35+700, kolizja OLMAN – Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN
         Wykopy i ułożenie rur
        • S61 33+000 – 33+260, kolizja OLMAN – Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN
         Wykopy i ułożenie rur
        • S61 33+100 – 33+200, kolizja Orange – Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange
         Wykopy i ułożenie rur
        • S61 32+310 – KD13 – budowa kanału ;-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
        • S61 32+655 – KD13 – studnie montaż st udni kanalizacyjnej Dn 1500 do gł. 2,0m
        • S61 32+310 – KD13 – osadniki – Osadnik zawiesiny o przepływie 15l/s
        • S61 32+310 – KD13przepompownia
         PP13  –  śr. 1500 –  Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s  h=6,31m
        • S61 30+000 – Zbiornik – ZBR-10
         – wykonanie nasypów
        Styczeń 2021

        Roboty Drogowe :

        • Wymiana gruntu km S16 3+065-3+115; S61 34+410-34+485; S61 38+650-38+750; S61 35+760-35+827; S61 35+892-35+970; DD10 0+670-0+705; DD10 0+820-0+840; DD13 0+380-0+500; S16 3+280-3+330 ; 24+330-24+360; 25+320-25+350; 25+800 – 25+880; 26+150 – 26+300; 28+895-29+020; DD4a 0+135-0+400 ; DD5a 0+110 – 0+150; DD5a 0+200 – 0+265; MSPZDsz-0.5; ZBR10
        • Odhumusowanie km S61 27+ 510 – 27+550; S61 29+250 – 29+500; S61 29+570 – 29+750; DD4a 0+500 – 0+800; DD4b 0+450- 0+60
        • Wykonanie wykopów km DK16-1 1+500-1+550
        • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów km S61 35+827-35+892

        Roboty mostowe :

        • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) ; Beton podpór (korpus) B35 (C30/37) (korpusy podpór i korpusy ścian ustrojów ramowych i korpusy ścian przejśc dla zwierząt.)
        • PZGd-34.5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15); Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15); Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S); Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
        • WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S); Beton fundamentów B35 (C30/37) (funddamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
        • WD-36.0 -Pale CFA
        • MS/PZDsz-37.6 – Pale CFA – poszerzenie IS
        • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton podpór (korpus) B35 (C30/37)
        • OBIEKT WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych; Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
        • OBIEKT WD 28,6 -Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych ; Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Fundament B35 (C30/37)
        • OBIEKT WD-31,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych; Wymiana gruntu pod fundamentami na beton klasy B15 (C12/15); Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Fundament B35 (C30/37); Wbicie ścianek szczelnych

        Roboty Branżowe :

        • „Kolizja 6 SN część kablowa – przebudowa linii SN”
        • „Kolizja 7 SN część kablowa – przebudowa linii SN”
        • „Przebudowa kolizji nr 2 – Posadowienie fundamentów prefabrykowanych słupa WN 110 nr 30, 30A, skręcanie fundamentu słupa WN 110 nr 29, ustawienie fundamentów słupa nr 29”
        • „Orange km 31+390 S61 – przebudowa”
        • „Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW6”
        • „Przebudowa sieci wodociągowych – Kolizja PW7”
        • „Przebudowa kolizji wodociągowej PW8 – Montaż rur PEHD Dn100 wraz z rurą osłonową na odc. PW8.2.1 – PW8.2.2”
        • „przepompownia – PP11 – śr. 1500 – Przepompownia wód deszczowych Q=5,5 l/s h=7,66m”
        • „PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH – KABEL SRK – przebudowa”

        Roboty Drogowe :

        • S61 – ŚCINANIE DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE) WYWÓZ I UTYLIZACJA KARPIN I GAŁĘZI: wywożenie i utylizacja karpiny, wywożenie i utylizcja gałęzi, wywóz i utylizacja dłużyc
         KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW PONIŻEJ 20 LAT: wycinka i karczowanie lasów z wiekiem drzew poniżej 20 lat wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów Lasów Państwowych
         KARCZOWANIE LASÓW WIEK DRZEW POWYŻEJ 20 LAT: karczowanie i oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z wiekiem drzew powyżej 20 lat z obszarów Lasów Państwowych
         ŚCINANIE I KARCZOWANIE ZADRZEWIEŃ (WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PO WYCINCE): wycinka i karczowanie lasów wraz z usunięciem podszytu, wywozem i uporządkowaniem terenu z obszarów prywatnych
        • S61 42+380-42+400 – Wykonanie wykopów
        • S61 36+320-36+375, S16 3+115-3+185, S61 38+700-38+710, DD10 0+700 – 0+730, S-61 35+685 – 35+720, S61 24+300 – 24+350, S61 25+350 – 25+400, S61 25+800 – 25+880, S61 26+150 – 26+200, S61 29+000 – 29+050, DD4a 0+135 – 0+490, DD5a 0+110 – 0+265, MS/PZDsz0.5, ZBR10 – Wymiana gruntu
        • DD14 0+200-0+300, S61 27+460 – 27+510 – Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm

        Roboty mostowe :

        • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • WS-2.9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • WS-2.9 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
        • PZGd-34.5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • PZM-35.5a – Pale CFA
        • MS/PZDsz-37.6 – Pale CFA – poszerzenie podstawy pala
        • PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
        • WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • WS-26,3 – Fundament B35 (C30/37)
        • WD 28,6 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
        • WD 28,6 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
        • WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • WS/PZDdz-29,9 – Fundament B35 (C30/37)
        • WD-31,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
        • WD-31,3 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
        • MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • MS/PZDsz-0,5 – Wbicie ścianek szczelnych

        Roboty Branżowe :

        • Kolizja 18a SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 18aSN. Posadowienie stanowisk słupowych i uruchomienie linii kablowej
        • Kolizja 19a SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 19aSN. Posadowienie stanowisk słupowych i uruchomienie linii kablowej
        • Kolizja 19b SN – Przebudowa linii elektroenergetycznej 19bSN. Posadowienie stanowisk słupowych i uruchomienie linii kablowej
        • S61 37+000 – Przebudowa kolizji wodociągowej PW8. Przebudowa wodociągu Dn110 – montaż rur na odc. PW8.2.1 – PW8.2.2

        Roboty Drogowe :

        • Wymiana gruntu -km S-16 3+090-3+280; S-61 36+235-36+335; S-61 38+690-38+725; S61 24+300-24+350; S61 25+350-25+430; S61 25+800; DD4a 0+135-0+300; DD4a 1+100-1+200; DD5a 0+110 – 0+265; ZBR-10
        • Wykop- km DG 0+310-0+380
        • Odhumusowanie- średnia grubość warstwy 30 cm – km DD16 0+100-0+369; DD14 1+110-1+640; DD14 0+400-0+550; S61 27+380 – 27+420; DD4a 0+650 – 0+750; WD-31.3;WD-28.6
        • Wykonanie wykopów – Odcinek 1 – km S61 28+600 – 28+700 obiekt 28.6; S61 31+300 – obiekt WD 31.3
        • ODWODNIENIE – Przepusty z rur PEHD fi=0.80m – km DD5 – RK-01; DD7 – RK-01

        Roboty mostowe :

        • WD-33.2 korpus P1NP – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • WD-33.2 ława P2P – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
        • WS-2.9 ławy – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • PZGd-34.5 ława P4 P5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)
        • PZGd-34.5 ława P5 – Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
        • PZGd-34.5 P4 segment 1 – Beton fundamentów B35 (C30/37) (fundamenty podpór, ścian oporowych, ścian zwierzaków, oczepów)
        • MS/PZDsz-37.6 – Pale CFA
        • OBIEKT PZD-26,0 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • OBIEKT WS-26,3 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
        • OBIEKT WS-26,3 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • OBIEKT WD 28,6 – Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych
        • OBIEKT WS/PZDdz-29,9 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN
        • OBIEKT MS/PZDsz-0,5 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Wbicie ścianek szczelnych przy podporze P3

        Roboty Branżowe :

        • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN, Ułożenie rur – km 1+670 – 1+800 DD-8
        • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN; Wykonanie przewiertu sterowanego -km 0+000 – 0+200 DK16-1
        • Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange; Wykonanie przewiertu sterowanego km 0+000 – 0+200 DK16-1
        • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 33+000 – 33+260
        • Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 33+100 – 33+200
        • Przebudowa urządzeń teletechnicznych OLMAN; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 34+800 – 35+700
        • Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange; Wykonanie przewiertu sterowanego km S61 34+800 – 35+700
        • Kolizja 3 nN część kablowa, przebudowa linii nN
        • Kolizja 6 SN część kablowa, przebudowa linii SN
        • Kolizja 7 SN część kablowa, przebudowa linii SN
        • Przebudowa linii elektroenergetycznej 18aSN, Ułożenie kabla w rurach przewiertowych
        • Przebudowa linii elektroenergetycznej 19aSN,Ułożenie kabla w rurach przewiertowych i montaż stanowisk słupowych
        • Zbiornik – ZBR-13- wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm
        • Zbiornik – ZBR-16c – wykonanie wykopów
        • Przebudowa kolizji wodociągowej PW8 -Montaż rur PEHD Dn100 wraz z rurą osłonową na odc. PW8.2.1 – PW8.2.2

        Roboty Drogowe:

        • S61 km 28+600-28+700 obiekt 28.6, S61 km 31+370 obiekt 31.3 – Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny, średnia grubość warstwy 30 cm
        • S61 km 24+300-24+350, S61 km 25+400-25+430, DD4a km 0+135-0+490, DD4a km 1+010- 1+200, DD5a km 0+110-0+265 – WZMOCNIENIE PODŁOŻA. Wymiana gruntu
        • S61 km 26+780-27+170, S61 km 28+600-28+700 obiekt 28.6 – Wykonanie wykopów, wykonanie wykopów Odcinek 1
        • S61 km 26+780-27+170 – Wykonanie nasypów. Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów (grunty niespoiste) Odcinek 1
        • DP 1872N 0+200-0+260 – Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic. Rozbiórka dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 12,5cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 30 cm)
        • DG 204108N – Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic. Rozbiórka dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 4cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 20 cm)
        • DG Szeligi-Buczki – Rozbiórka dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (śr. grubość warstw asfaltowych 4cm, średnia grubość podbudów niezwiązanych z kruszywa 20 cm)

        Roboty Mostowe:

        • WD-33.2 – Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S)

        Roboty Branżowe:

        • Kolizja 3 nN – Kolizja 3 nN część kablowa, przebudowa linii nN
        • S61 km 32+300 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
        • S61 km 32+300 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
        • S61 km 32+300 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
        • S61 km 32+300, KD 6 – budowa kanału, budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 800 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m
        • KD 32 – D32.2 – studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m
        • KD 6 – D6.1, D6.2 – studnie, montaż studni kanalizacyjnej Dn 2000 do gł. 2,0m
        • ZBR 6 – Zbiornik – wykonanie wykopów
        • ZBR 13 – Zbiornik – wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi, ażurowymi o wym. 60x40x8 cm

        Ostatnia aktualizacja: 16-04-2021 r.

        Liczba odwiedzin: 36472
        Projekt i wykonanie: M2 Studio