Styczeń 2023

Roboty Drogowe:

 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S16 0+000-0+500 JL,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – km S61 28+800-29+100 SP,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,2m (siatka 2,5m) – km Zbr-11a 31+300,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – bramy – km Zbr-11a 31+300,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – furtki – km Zbr-11a 31+300,
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DD1 0+000-2+490,
 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km Ul. Kolonia 0+000-0+140,
 • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km DD10a 0+302-0+355,
 • Ścieki skarpowe trapezowe – km DK16-1 0+610 ,
 • Tablice E1 – wielkie – km S61 34+180 L,
 • Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe – słupki prowadzące / hektometrowe U-1a/U-1b – km S61 135+500-136+000,
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km JZRP 0+940-1+022, JZRL 0+000-0+140,
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km DL11 0+000-0+189 P, DL11 0+249-0+269 P, DL11 0+000-0+140 L,                      
 • Konstrukcje wsporcze dla tablic E-1, E-14 – km DL5 0+242, DK16 0+612, DK16 0+776, DK16 0+977,
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych – balustrady U-11a – km DK16-2 0+208-0+246, DK16-2 0+272-0+354, DK16-2 0+757-0+839.

Roboty Mostowe:

 • OBIEKT WS-1.1
  – Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm                                                          
 • Obiekt PZM-35.5
  – Bariery ochronne z poręczą                                                          
 • Obiekt PZM-38.1
  – Bariery ochronne z poręczą
  – Bariery ochronne dwustronne                                                          
 • Obiekt PZM-38.7
  – Bariery ochronne dwustronne                                                          
 • Obiekt PZM-40.2
  – Bariery ochronne

Roboty drogowe:

 • Bramowe konstrukcje wsporcze dla tablic E-2 + fundament – S61 33+161 P, S61 33+680 L;
 • Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe – słupki prowadzące hektometrowe U-1a/U-1b – S61 33+800-35+500, S61 29+900-31+300;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – JZRP 0+330-0+480, JZRP 0+552-0+940, S16 0+600-0+900 JL;
 • Bramowe konstrukcje wsporcze dla tablic E-2 + fundament – JZRP 0+184, JZRP 0+600, JZRL 0+251;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – DL2 0+095-0+225;
 • Bramowe konstrukcje wsporcze dla tablic E-2 + fundament – DL11 0+130;
 • Balustrady U-11a – DK16-2 0+003-0+224;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 41+445-41+645; str. Lewa, S61 29+940-31+200 SP;
 • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S6135+260-35+275NL, S61 35+569-36+165NP, S61 36+044-36+230NL, S61 42+655-42+678NL,S61 42+655-42+678NP;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 -DK16-1 0+950-1+070;
 • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm -DK16-1 0+950-1+070;
 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 0+950-1+070;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S16 1+200-2+400;
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S16 0+600-0+800 pas rozdziału;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD1 0+000-0+650;
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – DD7a 0+000-0+790;
 • Obrzeża betonowe – obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – Kolonia 0+000-0+140.

Roboty mostowe:       

OBIEKT WS-1.1:

 • Znaki wysokościowe na obiekcie,
 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu.                                                         

OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

 • Nawierzchnia chodnika kostka 8cm, podsypka cem-piask gr 3cm, podsypka cem-żwir gr. 11cm

OBIEKT MS/PZDsz-37.6:             

 • Nawierzchnia chodnika kostka 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm, podsypka cement-żwir gr. 11cm

Roboty Branżowe:                    

Melioracje:

 • PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH – ROWY – umocnienie rzeki Ełk – S 16 obiekt MS-0.5

Roboty drogowe:

 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S16 0+900-1+100 pas rozdziału;
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S16 0+600-1+100 JL+JP;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 42+400-42+750; str. L, S61 42+545-42+770; str. P;
 • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 37+540-37+575NP, S61 37+255-37+455NL, S61 36+165-36+688NP, S61 36+230-36+730NL;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – bramy – Zbr 1a.                                                                                        

Roboty mostowe:      

OBIEKT PZM-36.4:         

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

OBIEKT PZM-38.7:         

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących. 

OBIEKT PZM-40.2:

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących. 

OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

OBIEKT PZDs-42.6:        

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.    

Roboty Branżowe:                    

Melioracje:

 • Rów R-8  – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową – S61 35+515.  

W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonawca nie planował ani nie realizował żadnych robót z uwagi na przerwę świąteczną oraz warunki atmosferyczne.

Realizowano utrzymanie zimowe na przejętych odcinkach dróg publicznych.

Ostatnia aktualizacja: 31-01-2023 r.

Liczba odwiedzin: 84004
Projekt i wykonanie: M2 Studio