Listopad 2023
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16
 • nadzór przyrodniczy – km S61, S16,
 • prace porządkowe i zabezpieczające – km S61, S16.
Październik 2023
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16

Roboty drogowe:

 • Oznakowanie pionowe – Ostrzegawcze, Zakazu, Nakazu, Informacyjne, Uzupełniające- średnie – km Kolonia 0+000-0+725,
 • Oznakowanie pionowe – Ostrzegawcze, Zakazu, Nakazu, Informacyjne, Uzupełniające- tabliczki – km Ul. Kolonia 0+000-0+725,
 • Oznakowanie pionowe – Słupki do znaków, tablic – km Ul. Kolonia 0+000-0+725,
 • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – Ścieki skarpowe trapezowe – drogi boczne – km Ul. Kolonia 0+000-0+725,
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16

Roboty drogowe:

 • Oznakowanie pionowe – Ostrzegawcze, Zakazu, Nakazu, Informacyjne, Uzupełniające- średnie – ul. Kolonia 0+000-0+725;
 • Oznakowanie pionowe – Ostrzegawcze, Zakazu, Nakazu, Informacyjne, Uzupełniające- tabliczki – ul. Kolonia 0+000-0+725;
 • Oznakowanie pionowe – Słupki do znaków, tablic – ul. Kolonia 0+000-0+725;
 • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – Ścieki skarpowe trapezowe – drogi boczne – ul. Kolonia 0+000-0+725.                    
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16

Roboty drogowe:

 • Wykonanie nasypów. Zasypki pod poboczami – ul. Kolonia 0+000-0+725.
Wrzesień 2023

Roboty drogowe:

 • mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 3-4 –  Kolonia km 0+000-0+220; 0+630-0+735
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 km 0+375 – 0+505 SP
 • Nadzór przyrodniczy – S61, S16
 • Prace porządkowe i zabezpieczające – S61, S16
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16

Roboty drogowe:

 • Beton asfaltowy AC 16 W , warstwa grubości 6 cm kat. KR3-4 – ul. Kolonia km 0+000-0+220 , 0+630-0+735.
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16

Roboty drogowe:

 • Połączenie barier S16 z DK16.
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16

Roboty drogowe:

 • Prace porządkowe S61 , S16;
 • Usuwanie usterek zgodnie z uwagami z przeglądu odcinka – Drogi Dojazdowe
Sierpień 2023
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16

Roboty drogowe:

 • Prace porządkowe S61 , S16;
 • Naprawa rozmyć na trasie głównej. 

Roboty mostowe:

 • Usuwanie usterek.
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16

Roboty drogowe:

 • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – ul. Kolonia 0+620-0+725;
 • Wykonywanie cieku przykrawędziowego z korytek trójkątnych – S16;
 • Zahumusowanie przewiązki tymczasowego zjazdu – ul. Kolonia/S16.           .

Roboty branżowe – Sanitarna:

 • Studnie – montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 do gł. 2,0 m – ul. Kolonia 0+645;
 • wyloty – montaż wpustu deszczowego Dn500 – ul. Kolonia 0+645;
 • Przykanalik Dn200 PP SN8 – ul. Kolonia 0+645.
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16

Roboty drogowe:

 • Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i ulic Rozbiórka dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – ul. Kolonia 0+620-0+725;
 • Budowa schodów skarpowych dla obsługi bramownicy SZR – S61 32+085 – 1kpl;
 • Rozbiórka przewiązki tymczasowego zjazdu z S16 na ul. Kolonia – S16 0+000.

Roboty branżowe – Elektroenergetyczne:

 • Węzeł Ełk Kolonia – SO704 słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – ul. Kolonia;
 • Węzeł Ełk Kolonia – SO704 oprawy oświetleniowe – ul. Kolonia;
 • Węzeł Ełk Kolonia – SOI słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe – S16 0+023;
 • Węzeł Ełk Kolonia – SOI oprawy oświetleniowe – S16 0+023.
 • Nadzór przyrodniczy S61, S16;
 • Prace porządkowe i zabezpieczające S61, S16

Roboty drogowe:

 • Prace porządkowe i zabezpieczające – S61 , S16;
 • Usuwanie usterek dla ogrodzeń i dróg i zbiorników retencyjnych – S61;
 • Usuwanie usterek zgodnie z uwagami z przeglądu – Drogi dojazdowe;
 • Realizacja Programu Naprawczego nr TR/S61/1/07/2023 – DL11 0+120 – 0+198 L , 0+300-0+340 P. 
 • Nadzór przyrodniczy – S61, S16,                                                          
 • Prace porządkowe i zabezpieczające – S61, S16.

Roboty Drogowe:

 • Realizacja Programu Naprawczego – km DL11 0+120-0+198.88 L, DL11 0+300-0+340 P,
 • Usuwanie usterek zgodnie z uwagami z przeglądu odcinka – km S61 33+000-42+765,
 • Prace porządkowe i zabezpieczające – S61.

Roboty Branżowe – Melioracje:

 • Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych R5 i R6 – S61     
Lipiec 2023

Roboty drogowe:

 • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – DD10 , DD11 zjazdy , DD14 zjazdy , DD15 zjazdy;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S61 39+775-42+765 
 • Nadzór przyrodniczy – km S61, S16                                           
 • Prace porządkowe i zabezpieczające – km S61, S16

Roboty Drogowe:

 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DD9 0+321 zjazd str. P, DD9 0+347 zjazd str. P, DD9 0+636 zjazd str. P, DD10b 0+187 zjazd str. L, DD10b 0+263 zjazd str. P,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – km S16 0+000-0+100 SP, S16 0+380-0+510 SL,     
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – km S61 39+775-39+960, str. lewa S61 39+550-39+650, str. Lewa,
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – km S61 37+690-38+155, str. Prawa, S61 38+160-38+330, str. Prawa, S61 39+150-39+555, str. Lewa, S61 39+775-39+960, str. Lewa, S61 40+200-40+700, str. Prawa, S61 37+400-37+620, str. Prawa,
 • Ogrodzenie wys. 2,2m (siatka 2,5m) – km S61 35+800-35+850, str. Lewa,
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – km S61 36+780-39+650,
 • Bramy – km S61 38+320, str. Prawa,                             
 • Furtki – km S61 38+160, str. Prawa, S61 38+150, str. Lewa.

Roboty branżowe:

Telekomunikacja:

 • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) – Wykonanie pomiarów linii światłowodowej – km S61 23+255-33+000, S16 0+000-2+400.           

Roboty Drogowe:

 • Nadzór przyrodniczy – km S61, S16,
 • Prace porządkowe i zabezpieczające – km S61, S16,
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DK16-2 zjazd z placu manewrowego przy ZBR-22,             
 • Obsianie pobocza warstwą humusu – warstwa grubości 12 cm – km DD9, DD12, DD13, DK16-2,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – km S61,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – km S61,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – km S61,  
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,2m (siatka 2,5m) – km S16,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – bramy – km S16 0+000-0+100 SP, S16 0+380-0+510 SL.

Roboty drogowe:

 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – DD8 0+093.7-0+132.3 L;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4 – DD8 0+221.3-0+254.5 L, DD8 0+084.2-0+129.8 P, DD8 0+233.8-0+263.7 P;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – DD8 0+132.3-0+144.3 L, DD8 0+209.3-0+221.3 L, DD8 0+129.8-0+141.8 P, DD8 0+211.8-0+233.8 P;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W3 – pas dzielący – DD8 0+144.3-0+209.3 L, DD8 0+141.8-0+211.8 P;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż słupków (całkowita ilość zabetonowanych słupków w tygodniu 27 – 281 mb) – S61, S61 39+550-39+650, str. Lewa, S61 39+775-39+960, str. Lewa;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S61, S61 37+955-38+155, str. Prawa;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,2m (siatka 2,5m) -S16;
 • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 10 cm kat. KR 3-4 – Ul. Kolonia;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki (całkowita ilość zamontowanej siatki w tygodniu 27 – 480 mb) – S61 37+700-38+150, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków (całkowita ilość zabetonowanych słupków w tygodniu 27 – 1 243 mb) – S61 37+400-37+620, str. Prawa, S61 37+690-38+155, str. Prawa, S61 39+150-39+555, str. Lewa, S61 39+775-39+960, str. Lewa, S61 42+400-42+500; str. Lewa;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61;
 • Bramy – DD12 1+070, DD14 0+010, S61 40+700, DD16 1+080.

Roboty mostowe:

Obiekt PZM-35.5:

 • Przeciwspadek z asfaltu lanego.

Obiekt MS/PZDsz-36.7:

 • Przeciwspadek z asfaltu lanego.

Obiekt MS/PZDsz-37.6:

 • Przeciwspadek z asfaltu lanego.

Obiekt PZDdz-39.7:

 • Przeciwspadek z asfaltu lanego.

Obiekt PZDs-42.6:

 • Przeciwspadek z asfaltu lanego.

Roboty branżowe:

Telekomunikacja:

 • Kanał technologiczny główny – Ktp (w przepuście) Wdmuchnięcie światłowodu (wraz z dostawą i uwzględnionymi zapasami) – S16 0+000-2+400. 
Czerwiec 2023

Roboty Drogowe:

 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni betonowej linie P-1a, P-1c, P-2b, P-7b – S61;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni bitumicznej – S61 na obiektach 35.5, 36.7, 37.6, 39.7, 42.6;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S61 35+523,08 – 35+569,4 L;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W3 – pas dzielący – S61 35+447 – 35+507,3 PR, S61 35+524,4 – 35+585 PR;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W4 – pas dzielący – S61 35+258 – 35+507,7 L;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD9 0+010-0+650, DD10/DD10b 0+020-1+053;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni bitumicznej – DP 1872N , DG 204108N;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż siatki – S61 36+780-36+950, str. Lewa, S61 38+330-38+440, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – S61 35+520-35+825, str. Lewa, S61 36+780-36+950, str. Prawa, S61 36+780-36+950, str. Lewa, S61 38+160-38+540, str. Lewa, S61 38+320-38+520, str. Prawa, S61 38+750-40+700, str. Prawa, S61 39+960-40+700, str. Lewa;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S61 35+520-35+885, str. Lewa, S61 37+430-37+575, str. Lewa, S61 38+040-38+155, str. Lewa, S61 38+160-38+360, str. Lewa;
 • Furtki – S61 35+510, S61 40+195, S61 40+200-40+275  .

Roboty Drogowe:

 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD6 1+596 zjazd str.P, DD6 1+686 zjazd str.P, DD6 2+224 zjazd str.P, DD6 2+332 zjazd str.P, DK16-1 0+685 zjazd str.L;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż siatki – S61 41+620-41+740, str. Lewa;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż słupków -S61 36+780-36+950, str. Lewa, S61 38+330-38+440, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – S61 38+845-39+150, str. Lewa, S61 42+230-42+545, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m)- montaż słupków – S61 36+780-36+950, str. Prawa, S61 36+780-36+950, str. Lewa, S61 38+320-38+520, str. Prawa, S61 38+750-40+000, str. Prawa;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S61 41+535-41+770, str. Lewa, S61 42+090-42+320, str. Prawa, S61 42+450-42+545, str. Prawa, S61 42+645-42+750, str. Prawa;
 • Bramy – DD10a 0+235, S61 38+335, S61 40+700;
 • Furtki – S61 36+700-37+000, S61 38+000-41+500.

Roboty Drogowe:

 • Zasypki pod poboczami – km S61 36+782-36+830 pas rozdziału, S61 37+575-37+625 pas rozdziału, S61 37+640-37+700 pas rozdziału, S61 39+655-39+700 pas rozdziału, S61 39+724-39+800 pas rozdziału, S61 42+550-42+594 pas rozdziału, S61 42+605-42+655 pas rozdziału;
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – km S61 35+460 – 35+570 L+P, S61 36+690 – 36+830 L+P, S61 37+575 – 37+690 L+P;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km S61 36+782-36+830 L,P, S61 37+575-37+625 L,P, S61 37+640-37+700 L,P, S61 39+655-39+700 L,P, S61 39+724-39+800 L,P, S61 42+550-42+594 L,P, S61 42+605-42+655 L,P;
 • Obsianie pobocza warstwą humusu – warstwa grubości 12 cm – km DD6 1+500-3+099, DD7c 0+004-0+422;
 • Bariery drogowe dwustronne H2W5 – pas dzielący – km S61 39+650 – 39+666,3 PR, S61 39+761,6 – 39+780 PR, S61 42+501 – 42+559,3 PR, S61 42+640,7 – 42+765,9 PR;
 • Bariery drogowe H2W3 – pas dzielący – km S61 39+666,3 – 39+697 PR, S61 39+731 – 39+761,6 PR, S61 42+559,3 – 42+590,2 PR, S61 42+610 – 42+640,7 PR;
 • Bariery drogowe H1W3 – km S61 39+648 – 39+697 P, S61 39+731 – 39+793 P, S61 42+541 – 42+590,2 P, S61 42+610 – 42+660 P, S6139+652 – 39+697 L, 39+731 – 39+778 L, S61 42+540 – 42+590,2 L, S61 42+610 – 42+660 L;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż siatki – km S61 38+785-38+850, str. Lewa;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż słupków – km S61 41+620-41+740, str. Lewa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – km S61 38+350-38+540, str. Lewa; S61 38+535-38+750, str. Prawa, S61 38+560-38+755, str. Lewa, S61 38+765-38+845, str. Lewa,;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – km S61 35+520-35+825, str. Lewa, S61 38+845-39+150, str. Lewa, S61 41+620-42+740, str. Lewa, S61 41+700-42+765, str. Prawa;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – km S61 25+780-25+900 JP;
 • Ogrodzenie wys. 2,2m (siatka 2,5m) – montaż słupków – km S61 35+800-35+850, str. Lewa;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – km S61 38+600-38+755, str. lewa S61 38+565-38+755, str. Prawa, S61 38+765-38+960, str. Lewa, S61 25+780-25+900 JP;
 • Bramy – km DK16-1 1+660, DD16 0+395;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD7d dojazd do separatorów.

Roboty mostowe:

 • Obiekt MS/PZDsz-37.6
  – Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7
  – Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
  – Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm
 • Obiekt PZM-35.5
  – Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm
 • OBIEKT WS-1.1
  – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm  

Roboty drogowe:

 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – S61 35+460-35+508 P, S61 35+523-35+570 P, S61 36+690-36+737 P, S61 36+782-36+830 P;
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – S61 39+655-39+775 L+P, S61 42+545-42+655 L+P;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż słupków – S61 38+785-38+850, str. Lewa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – S61 36+000-36+400, str. Lewa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 38+350-38+540, str. Lewa, S61 38+535-38+750, str. Prawa, S61 38+560-38+755, str. Lewa, S61 38+765-38+845, str. Lewa;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S61 36+220-36+420, str. Lewa;
 • Bramy – S61 34+770, DD12 0+210;
 • Furtki – S61 38+580, str. Lewa, S61 38+740, str. Lewa, S61 38+540, str. Prawa;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – DD1 2+490-3+830.  

Roboty mostowe:

Obiekt WS-1.1:

 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

Obiekt PZDdz-39.7:

 • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna grubości 4,0 cm.

Obiekt PZDs-42.6:

 • Nawierzchnia z jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0 cm.

Roboty branżowe:

Sanitarna:

 • Kanalizacja deszczowa – budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – DD10b 0+224; W20a.22-D20a.4;
 • Kanalizacja deszczowa -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2,0m – S61 36+720; W20a-SEP20a
 • Montaż studni kanalizacyjnej Dn 1200 do gł. 2,0m z piaskownikiem – DD10b 0+224; D20a.4;
 • Zasuwa zwrotna dn 600 – S61 36+720; SZ20a. 

Roboty drogowe:

 • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – DK16 0+000-0+160 P, S61 42+250-42+540 P, S61 42+650-42+900 P, S61 42+650-42+900 L, DD13 0+576-1+576 P;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD10/DD10b 0+020-1+053;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm;
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych – balustrady U-11a – DP 1872N;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – Droga gminna Szeligi-Buczki;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – S61 34+300-34+560, str. Lewa, S61 34+625-34+760, str. Lewa, S61 35+825-35+990, str. Lewa, S61 36+000-36+700, str. Prawa, S61 36+400-36+700, str. Lewa,
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 36+000-36+400, str. Lewa;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S61 35+030-35+510, str. Prawa, S61 35+825-36+040, str. Lewa, S61 36+220-36+420, str. Prawa, S61 36+420-36+700, str. Lewa, S61 36+420-36+700, str. Prawa;
 • Bramy – S61 38+025, str. Lewa;
 • Furtki – S61 36+740, str. Lewa.                                                                                                                                      

Roboty mostowe:

Obiekt WS-1.1:

 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm;
 • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu.

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600 PP SN8 strukturalne gł. ok. 2.0 m;
 • Separator substancji ropopochodnych 50/500;
 • Osadnik zawiesiny 50/500.
Maj 2023

Roboty Drogowe:

 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – km DK16 km 0+133-0+220; 
 • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16 km 0+133-0+220;
 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej DK16 km 0+133-0+220 ;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W – warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km S61 35+460-35+508 L, S61 35+523-35+570 L, S61 36+690-36+737 L, S61 36+782-36+830 L, S61 37+575-37+625 L+P, S61 37+640-37+690 L+P , S61 39+655-39+703 L+P, S61 39+725-39+775 L+P, S61 42+495-42+545 L+P, S61 42+605-42+655 L+P;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni betonowej linie P-1a, P-1c, P-2b, P-7b – km S61 37+700-41+000 L,P;
 • Zasypki pod poboczami – km DK16 0+000-0+180 P;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DD10/DD10b 0+020-1+053;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DD6 1+500-2+500, DD12 0+000-1+093;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – km DK16 0+000-0+180 P;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni bitumicznej – km DK16;
 • Malowanie grubowarstwowe – powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym i łamanym P-21a,b na naw. Bitumicznej – km DK16;
 • Malowanie cienkowarstwowe – powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym i łamanym P-21a,b na naw. bitumicznej – km DG;
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – km S16 0+800-0+980 SL, S16 0+770-1+300 SP;
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami DD4b, DD1;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD7d, DD7b 0+150-0+950;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2 – km DD1, DD5, DD6, DD7;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – km DD4a, DD4b;
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych – balustrady U-11a – km DG 204108N;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – km S61 40+700-40+750, str. Prawa, S61 36+960-37+400, str. Prawa, S61 41+390-41+450, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – km S61 34+625-34+760, str. Lewa, S61 35+825-36+040, str. Lewa, S61 36+000-36+700, str. Prawa, S61 36+400-36+700, str. Lewa, S61 34+300-34+560, str. Lewa;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – km S61 29+500-29+900 SP; 
 • Furtki – km S61 35+820-35+950, S61 36+400-36+700, S61 33+600-34+760.

Roboty Mostowe:

OBIEKT WS-1.1:

 • jezdnia prawa – Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm
 • Przeciwspadek z asfaltu lanego 

Roboty drogowe:

 • Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopów – DD10 0+550-0+730;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD9 0+010-0+822.27;
 • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – DK16 0+000-0+180 P, DK16 0+220 P zjazd, DD7c 0+004-0+020;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 -DK16 0+000-0+180 P;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2 – DK16 0+220 P zjazd, DD7c 0+004-0+020;
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – S16 0+980-1+300 SL;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S16 1+880-2+400 SP;
 • Wykonanie nasypów Zasypki pod poboczami – DD5, DD7;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD7e;
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – DD7b, DD7d;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S16 0+000-0+380 SL;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD11 0+000-0+835;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż siatki – S61 35+880-35+940, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki -S61 35+400-35+990, str. Prawa, S61 40+750-41+390, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 36+960-37+400, str. Prawa, S61 40+700-40+750, str. Prawa, S61 41+390-41+450, str. Prawa;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów -S61 35+520-35+990, str. Prawa;
 • Furtki -S61 36+975, str. Prawa.

Roboty mostowe:

Obiekt WS-1.1:

 • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm.

Roboty drogowe:

 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 -DK16 km 0+133-0+220, DK16-1 km 0+082,77-0+110;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, warstwa o gr.20cm – DD10 km 0+020 – 0+782, DD10b km 0+000 – 0+271;
 • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – DK16 km 0+133-0+220, DK16-1 km 0+082,77-0+110;
 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16 km 0+133-0+220, DK16-1 km 0+082,77-0+110;
 • Nasyp z gruntu uzyskanego z wykopu (grunty niespoiste) – DD10 km 0+550 – 0+730;
 • Nawierzchnia żwirowa, warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD6 km 1+500 – 3+099, DD11 0+000-0+835, DD11a 0+000-0+270, DD12 0+000-1+093;
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – DK16 km 0+000 – 0+180 str .P ;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – DK16 km 0+000 – 0+180 str.P;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa grubości 5 cm kat. KR 1-2 – Zjazd z DK16 km 0+220 str.P;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – S61 km 42+545 – 42+655 L, S61 km 39+655 – 39+775 L;
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 1-2 – Zjazd z DK16 km 0+220 str.P;
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DK16 km 0+000 – 0+180 str.P;
 • Bariery drogowe dwustronne H2W7 – pas dzielący – S61 km 37+955 – 38+045 PR, S61 km 40+655 – 40+745 PR;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni betonowej linie P-1a, P-1c, P-2b, P-7b -S61 km 36+850 – 37+550 LP, S61 km 37+700 – 39+600 LP;
 • Bariery drogowe H2W3 – pas dzielący – S61 km 36+840 – 37+016,6 PR;
 • Bariery drogowe H1W3 – S61 km 36+786,8 – 36+865,1 P;
 • Bariery drogowe H1W4 – S61 km 36+865,1 – 37+026,4 P;
 • Bariery drogowe N2W4 – S61 km 37+483,5 – 37+534,2 P;
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – DD4a 0+540-1+200, DD4b 0+340-1+112, DD5 0+000-1+630;
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – S16 0+800-1+300;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD7e 0+000-0+950, DD7e 0+000-1+217;
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych – balustrady U-11a – DP 1872N;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż siatki – S61 35+880-35+940, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – S61 35+400-35+990, str. Prawa, S61 40+750-41+390, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 36+960-37+400, str. Prawa, S61 40+700-40+750, str. Prawa, S61 41+390-41+450, str. Prawa;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – S61 35+520-35+990, str. Prawa;
 • Furtki – S61 36+975, str. Prawa.

Roboty mostowe:

Obiekt WS-1.1:

 • Nawierzchnia jezdni z SMA – warstwa ścieralna o grubości 4,0cm.

Roboty drogowe:

 • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej – km DK16 0+000-0+180 P ;
 • Wykop – km DK16 0+000-0+180 P, DD10 0+730-0+782, DD10b 0+000-0+050;
 • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DD16 DD17 pobocza;
 • Sadzenie krzewów wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu – km S61 37+630-37+870str.P;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni betonowej linie P-1a, P-1c, P-2b, P-7b – km S61 23+255-31+300 JP;
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – km DD2 0+000-2+450;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż siatki – km S61 42+160-42+230, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – km S61 37+690-38+020, str. Lewa;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – km S61 42+160-42+230, str. Prawa, S61 37+690-38+020, str. Lewa.
Kwiecień 2023

Roboty Drogowe:

 • Sadzenie i pielęgnacja roślin oraz zakładanie i pielęgnacja trawnika – Sadzenie krzewów wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu – km S61 34+500-34+740, S61 36+740-36+800, S61 37+530-37+760, S61 38+750-38+780, S16;
 • Przepusty stalowe fi=0,80m – km DD10 PD04 0+909;
 • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – km DD10 PD04 0+909;
 • Zasypki pod poboczami – km DK16 0+000-0+180 L;
 • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – km DK16 0+000-0+180 L; 
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km DK16 0+000-0+180 L;
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – km DK16 0+000-0+180 L;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – km DK16 0+000-0+180 L;
 • Sadzenie i pielęgnacja roślin oraz zakładanie i pielęgnacja trawnika – Sadzenie drzew liściastych  wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu i ściółkowania – km S16;
 • Malowanie grubowarstwowe – oznakowanie poziome na nawierzchni betonowej linie P-1a, P-1c, P-2b, P-7b – km S61 23+255-31+300 JL;
 • Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe – słupki prowadzące / hektometrowe U-1a/U-1b – km S16;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DD5 0+000-1+630;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km zjazdy DD17 0+654L, 0+158P;
 • Ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – montaż słupków – km S61 42+160-42+230, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – km S61 37+690-38+020, str. Lewa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – km S61 42+160-42+230, str. Prawa, S61 36+955-37+575; str. Lewa;
 • Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów – km S61 33+000-33+160,DL11 0+240-0+558 ;
 • Bramy – km DD17 0+640, S61 34+725, str. Prawa.

Roboty mostowe:

 • Obiekt PZGD-34.5 – Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem;
 • Obiekt PZM-38.7 – Bariery ochronne;
 • Obiekt PZM-36.4 – Bariery ochronne ;
 • Obiekt PZM-40.2 – Bariery ochronne;

Roboty Branżowe:

Telematyka:

 • System Zarządzania Ruchem – km S61 36+696, str. Prawa, S61 36+728, str. Prawa, S61 36+793, str. Lewa, S61 36+696, str. Prawa, S61 40+690, str. lewa i prawa, S61 33+037, str. Lewa, S61 33+616, str. Prawa, S61 40+690:

– montaż punktu dozoru wizyjnego CCTV (kamera obrotowa) – TV03

– montaż zdalnego czujnika nawierzchni LM na maszcie – LM01, LM02

– montaż drogowej stacji meteorologicznej – SM01

– montaż stacji pomiaru ruchu – TC03, TC04

– montaż stacji pomiaru ruchu – TC01, TC02

– montaż zbiorczych węzłów komunikacyjnych – WK26+WK27″    

Roboty Drogowe:

 • Sadzenie i pielęgnacja roślin oraz zakładanie i pielęgnacja trawnika – Sadzenie drzew liściastych  wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu i ściółkowania -km S61 37+630-37+750 str. L, DG Golubka-Mazurowo 0+000-0+180, S16;
 • Sadzenie i pielęgnacja roślin oraz zakładanie i pielęgnacja trawnika – Sadzenie krzewów wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu – km S61 37+630-37+750 str. L, S61 36+740-36+800 str. L, S61 38+760-38+780 str. L, S16;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – warstwa gr. 20cm – km DK16 -0+010-0+120;
 • kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km DK16 -0+010-0+120;
 • obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – km DK16 -0+010-0+120
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4 – km S61 39+181 – 39+584 L, 41+641 – 42+157 L,  39+845 – 40+161 P, 40+227 – 40+391 P, 39+178 – 39+194 P, 39+194 – 39+560 P, 38+554 – 38+712 P, 42+064 – 42+469 P, 42+170 – 42+496 L, 41+616 – 41+932 P, 40+688 – 40+697 P, 40+391 – 40+697 P, 40+637 – 40+688 L, 37+331 – 37+417 L, 37+429 – 37+561 L, 38+323 – 38+380 P; 
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – km S61 39+584 – 39+652 L, 41+487 – 41+583 L, 39+793 – 39+845 P, 39+560 – 39+648 P, 42+469 – 42+541 P, 42+496 – 42+540 L, 40+864 – 40+952 P, 36+838 – 36+890 L;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4 – km S61 38+951 – 38+967 L, 38+795 – 38+967 L, 41+369 – 41+381 L, 41+381 – 41+487 L, 41+583 – 41+641 L, 40+161 – 40+193 P, 38+380 – 38+554 P, 38+712 – 38+724 P, 41+332 – 41+616 P, 36+890 – 37+082 L, 38+788 – 38+892 P;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – km S61 36+955-37+575; str. Lewa;
 • Furtki – km S61 36+970; str. Lewa;
 • Umocnienie poboczy Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km S16 0+000-0+540;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DD4a 0+900-1+112, DD4b 0+540-1+200;
 • Wymiana gruntu – km DD10/DD10b 0+000-0+180;
 • humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DD8 0+000-1+800 P;
 • Podbudowa z betonu asfaltowego- beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 18 cm kat. KR 5-7 – dojazdy do obiektów 35.5, 39.7, 42.6 (II-wwa);
 • Zasypki pod poboczami – km DK16-1 0+000-0+100L, DK16-1 0+000-0+120P, DK16-1 0+680-1+100L, DK16-1 0+710-1+065P;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – km DK16 0+000-0+180L;
 • Podbudowa z betonu cementowego – podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – km DK16 0+000-0+160L;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DK16-1 0+047L zjazd, DK16-1 0+220L zjazd, DK16-1 0+992L zjazd, DD17 zjazdy w km 0+640 i 0+718;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – km DK16-1 0+000-0+100L, DK16-1 0+000-0+120P, DK16-1 0+685-1+100L, DK16-1 0+610-1+065P;

Roboty Mostowe:

 • OBIEKT WS-1.1 – Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem;
 • Obiekt PZGD-34.5 – Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem;
 • Obiekt PZM-35.5 – Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja;
 • Obiekt MS/PZDsz-36.7 – Zabezpieczenie materiałem impregnującym – hydrofobizacja;

Roboty drogowe:

 • Sadzenie drzew liściastych  wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu i ściółkowania – S61 34+500-34+740 , S61 38+180-38+260;
 • Sadzenie krzewów wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu – S61 34+500-34+740, S61 38+180-38+260;
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S61 25+800-27+390 JL;
 • Umocnienie poboczy- Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S16 0+620-1+000;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3  o grubości 20 cm – DD2 2+050-2+300;
 • Rozbiórka dróg krajowych o nawierzchni bitumicznej – DK16 0+000-0+180 lewa;
 • Wykop – DK16 0+000-0+160 lewa;
 • Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA – warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11, warstwa grubości 4 cm kat. KR 5-7 – DK16-1 0+000-0+120; 0+710-1+100;
 • Wymiana gruntu – DD10/DD10b 0+800-0+940;
 • Podbudowa z betonu asfaltowego – beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 18 cm kat. KR 5-7 – S61 36+690-36+830 L+P, 37+575-37+690P, 42+545-42+655L, 42+545-42+655P
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD17 0+000-1+268; DD16 0+000-1+427;
 • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 35+200-36+690 L+P;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – S61 33+000-33+070, str. Prawa, S61 34+470-34+500, str. Prawa;

Roboty mostowe:

Obiekt PZM-36.4:

 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

Obiekt PZM – 40.2:

 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

Obiekt PZM – 38.7:

 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

Roboty branżowe:

Telematyka:

 • SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM – DOSTAWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM – S16 2+338 SL

Roboty drogowe:

 • Sadzenie drzew liściastych  wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu i ściółkowania – S61 34+500-34+740;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – S16 0+000 0+180;
 • Umocnienie poboczy Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S61 25+800-27+290 JP, S61 37+600 – 42+765;
 • Wykonanie nasypów Zasypki pod poboczami – DD6 0+600-0+800, DD1 3+060-3+240;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD3 1+200-2+260, DD2 0+000-2+050;
 • humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – DD8 0+100-1+808 P, S61 37+600 – 41+400;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4 – S61 37+730-38+010 L, S61 38+032-38+122 L, S61 38+265-38+450 L, S61 38+605-38+738 L, S61 39+870-40+183 L, S61 40+250-40+637 L, S61 38+177-38+309 P;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – S61 38+122-38+148 L, S61 38+165-38+265 L, S61 39+778-39+870 L;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W4 – S61 38+450-38+605 L;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 33+000-33+070, str. Prawa, S61 34+470-34+500, str. Prawa;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż siatki – S61 40+710-41+430, str. Lewa;
 • Bramy – DD8 0+080;
 • Furtki – S61 33+060; str. Prawa.

Roboty mostowe:

 • Nawierzchnia chodnika kostka 8cm, podsypka cem-piask gr 3cm, podsypka cem-żwir gr. 11cm – Obiekt PZM-35.5.

Roboty branżowe:

Telekomunikacja:

 • SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DOSTAWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM – S16 2+338 SL.
Marzec 2023

Roboty drogowe:

 • Sadzenie drzew liściastych  wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu i ściółkowania – S61 34+500-34+740, S61 35+440-35+580, S61 38+930-39+215;
 • Sadzenie drzew iglastych wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu i ściółkowania – S61 34+500-34+740;
 • Sadzenie krzewów wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu – S61 34+500-34+740, S61 35+440-35+580;
 • Umocnienie ściekiem korytkowym i płytą betonową (≥10%), szer. płyt 2×0,5 m -S61 km 35+496-35+507NL, S61 km 35+491-35+507NP;
 • Umocnienie poboczy Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm  – warstwa grubości 12 cm – S61 35+250-35+508 L, S61 35+523-36+732 L+P, S61 37+690-39+230 P+L, S61 23+255-23+285 JP;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – warstwa gr. 20cm – DD7c 0+004-0+422;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – DK16-1 0+440-0+685 L;
 • Zasypki pod poboczami – S61 40+745-42+545 L, S61 42+655-42+765 P+L;
 • Humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S61 37+100-38+200 L, S61 38+600-39+650 L, S61 37+600-38+100 P;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD1 3+830-4+600, DD3 0+000-1+200;
 • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ścieku przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – DD1 3+060-3+240;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 -DK16-1 0+253-0+325 P, DK16-1 0+349-0+533 P;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W4 – DK16-1 0+255-0+354 L, DK16-1 0+448-0+553 L;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H1W3 – DK16-1 0+354-0+366 L, DK16-1 0+436-0+448 L;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe H2W3 – pas dzielący – DK16-1 0+366-0+436 L;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N1W4 – DG;
 • Drogowe bariery ochronne – bariery drogowe N2W3 – DG.

Roboty Drogowe:

 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km  S61 39+230-39+650 P+LS61 39+780-40+637 P+L, S61 37+700-38+400 L S61 25+826-27+295 JP;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – km S16 0+630-0+900 SP+SL;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DD1 4+600-6+000;
 • Sadzenie drzew liściastych  wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu i ściółkowania – km S61 34+500-34+740, S61 42+500-42+750;
 • Sadzenie krzewów wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy, hydrożelu – km S61 34+500-34+740, S61 42+500-42+750;
 • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – km DD10 PD03 0+450;
 • Podbudowa z betonu asfaltowego- beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 18 cm kat. KR 5-7 – km S 61 35+460-35+570 P+L (I-wwa), 36+690-36+830 P+L (I-wwa), 37+575-37+690 P (I-wwa), 37+575-37+690 L (II-wwa), 39+655-39+775 P+L (I-wwa), 42+545-42+655 P (I-wwa);
 • Bariery drogowe dwustronne H2W5 – km S61 35+300-35+448, S61 35+580-35+934, S61 36+034-36+194, S61 36+210-36+326, S61 36+338-36+590, S61 38+593-38+753, S61 41+148-41+418 ;                                                         
 • Beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 12 cm kat. KR 5-7 – km DK16-1 0+000-0+110, DK16-1 0+720-1+100; 
 • Beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 8 cm kat. KR 5-7 – km DK16-1 0+000-0+110, DK16-1 0+720-1+100;
 • Zasypki pod poboczami – km DG zjazd do ZB14 0+490 L;                             
 • Zasypki pod poboczami – km S61 37+700-38+400 L, S61 37+700-38+775 P;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km DG 0+420-0+558 P+L.

Roboty mostowe:

 • Obiekt PZM-36.4 – Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą;
 • Obiekt PZM-40.2 – Umocnienie skarp, stożków i powierzchni poziomych poprzez humusowanie i obsianie trawą.

Roboty Drogowe:

 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DD4b 0+000-0+530, DD5a 0+000-1+267 
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – km S16 0+180-0+530
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km S61 29+960-30+440 SP, S61 32+245-32+850 SP, S61 29+570-29+850 SP S61 36+830-37+575
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – km S16 1+240-2+400 SP
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – furtki – km S16 1+240-2+400 SP
 • Bariery drogowe dwustronne H2W5 – km S61 37+711-37+947, 38+770-39+200, 41+509-42+501
 • Przykanalik śr. 200mm – km S61 35+700, S61 37+170-37+370
 • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 35+497-35+700; SD64, SD65

Roboty mostowe:

 • Obiekt MS/PZDsz-37.6 – Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym
 • Obiekt PZDdz-39.7 – Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym
 • Obiekt PZDs-42.6  – Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym

Roboty drogowe:

 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – S61 35+300-35+460 , 36+050-36+690, S16 0+650-0+980, 0+180-0+530;
 • Umocnienie poboczy Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S61 29+960-30+440 SL, S61 32+245-32+850 SL, S61 30+100-30+440 SP;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S16 1+240-2+400 SL;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – furtki – S16 1+240-2+400 SL;
 • Umocnienie wylotów przepustów brukiem – S61 PD11 km 36+041, S61 ZR21 km 36+423, S61 ZR23 km 36+625, S61 ZR25 km 36+642, S61 ZR18 km 35+510, S61 ZR19 km 35+510;
 • Umocnienie wylotów i wlotów kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm – DK16-1 PD02 km 1+005;
 • Bariery drogowe dwustronne H2W5 – S61 40+518-40+646, S61 40+750-41+178, S61 39+200-39+660.

Roboty mostowe:

OBIEKT MS/PZDsz-37.6

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

OBIEKT PZDdz-39.7

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących,

Roboty Drogowe:

 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – km S16 0+650-0+980, S61 35+880-36+070          ,
 • Oznakowanie pionowe – Tablice E1 – wielkie – km S61 32+650,
 • Oznakowanie pionowe Tablice E14 – wielkie – km S61 32+440,
 • Oznakowanie pionowe – Tablice E2 – średnie – km S16 2+221,
 • Przykanalik śr. 200mm – km S61 37+610-37+810,
 • Studnie drenarskie o średnicy 400mm – km S61 37+610; SD76, S61 40+065; SD89,
 • Zasypki pod poboczami – km S61 39+780-40+637 P+L,              
 • Bariery drogowe dwustronne H2W5 – km S61 38+053-38+149, S61 38+163-38+495, S61 39+800-40+188, S61 40+218-40+518.

Roboty Mostowe:

 • Obiekt PZM-38.7
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm
 • Obiekt PZDs-42.6
 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu
 • Obiekt PZM-36.4
 • Wylot drenu na skarpę – umocnienie narzutem kamiennym
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm
 • Obiekt PZM-40.2
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm

Roboty branżowe:

Telekomunikacja:

 • Budowa kanału technologicznego – Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – km S16 0+000-0+140

Telematyka:

 • System Zarządzania ruchem – km S61 34+755P; VMSCB05, S61 34+755L; VMSCB06, S61 36+696P; SM01, S61 36+728P; LM01, S61 36+793L; LM02, DK16 0+315P; VMSC06/F8, DK16 0+734L; VMSC01/F8, DK16 1+151P; VMSC02/F8, DL5 0+122L; VMSC03/F8, DL5 0+628P; VMSC04/F8, DL1 0+118L; VMSC07/F8, DG 0+245L; VMSC05/F8:
 • – montaż bramownicy oraz znaku zmiennej treści TZT
 • – montaż fundamentu prefabrykowanego pod maszty oraz montaż masztów
 • – montaż konstrukcji wsporczej pod znak VMSC/F8
Luty 2023

Roboty drogowe:

 • Oznakowanie pionowe – Tablice E1 – wielkie – S61 32+650;
 • Oznakowanie pionowe – Konstrukcje wsporcze dla tablic E-1, E-14 – „S61 32+650 , S61 32+440;
 • Oznakowanie pionowe – Tablice E1 – wielkie – S16 1+650;
 • Oznakowanie pionowe – Tablice E14 – wielkie – S16 1+900;
 • Oznakowanie pionowe – Bramowe konstrukcje wsporcze dla tablic E-2 + fundament – S16 2+221;
 • Oznakowanie pionowe – Konstrukcje wsporcze dla tablic E-1, E-14 – S16 1+900, S16 1+650;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – furtki – S16 1+200-2+400 SL+SP;
 • Zasypki pod poboczami – S61 35+525-36+730 P+L, S61 39+230-39+650 P+L;
 • Tablice E2 – wielkie – S61 33+680 , S61 33+161;
 • Tablice E14 – wielkie – S61 34+200;
 • Tablice E2 – średnie „JZRL 0+190, JZRP 0+184, JZRP 0+600.

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka:

 • „ZASILANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – Oświetlenie drogi S16 km 0+190 – 0+400 (w. Ełk Kolonia) – S16 0+190-0+400.

Telekomunikacja:

 • BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO – Kanał technologiczny wzdłuż S16 – Ktu – S16.

Roboty Drogowe:

 • Zasypki pod poboczami – km S61 35+300-35+507 (pas rozdziału), S61 35+525-36+100 (pas rozdziału);
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm S61 34+503-34+563 P, S61 34+628-34+713 P
 • Tablice E1 – wielkie – km S61 34+180
 • Konstrukcje wsporcze dla tablic E-1, E-14 – km S61 34+180, S61 34+200
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km JZRL 0+140-0+450
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – km DL5 0+000-0+160, DL8 0+570-0+648
 • Humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – km S61 38+200-42+500
 • Zasypki pod poboczami – km S61 36+830-37+575 L+P
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km DD1 0+000-0+150, S61 28+800
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 1,2m (siatka 1,5m) – km S61 26+160-26+226
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – km S61 26+000-26+300, S61 25+780-26+300, S61 28+600-28+810
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – bramy – ZBR-3 – km
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – furtki – km S61 26+000-26+300

Roboty drogowe:

 • Oznakowanie pionowe – Ostrzegawcze, Zakazu, Nakazu, Informacyjne, Uzupełniające- wielkie – S61 25+560 , S61 30+150;
 • Zasypki pod poboczami – S61 35+500-36+000 (pas rozdziału);
 • Tablice E14 – wielkie – S61 36+680, S61 40+910;
 • Wykop – DD7c 0+260-0+290L (rów);
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – DL11 0+140-0+190L, DL11 0+252-0+330L, DL11 0+348-0+414L;
 • Tablice E1 – średnie – DK16 0+416,DK16 0+612,DK16 0+776,DK16 0+977,DL4 0+054;
 • Tablice E1 – średnie – DG 0+110;
 • Humusowanie wraz z obsianiem – pas dzielący drogi ekspresowej – warstwa grubości 30cm – S61 36+815-37+550, S61 37+650-39+650.

Roboty mostowe:

 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu – Obiekt PZGD-34.5;
 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu – Obiekt PZM-35.5;
 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu – Obiekt MS/PZDsz-37.6;
 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu – Obiekt PZM-38.1;
 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu – Obiekt PZM-38.7;
 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu – Obiekt PZDdz-39.7.

Roboty drogowe:

 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 27+100-28+600 SP;
 • Konstrukcje wsporcze dla tablic E-1, E-14 – S61 36+680 , S61 49+910;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – JZRL 0+528-0+678;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – DL6 0+088-0+263;
 • Konstrukcje wsporcze dla tablic E-1, E-14 – DK16 0+416, DL4 0+054;
 • Konstrukcje wsporcze dla tablic E-1, E-14 – DG 0+110.
Styczeń 2023

Roboty Drogowe:

 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – km S16 0+000-0+500 JL,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – km S61 28+800-29+100 SP,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,2m (siatka 2,5m) – km Zbr-11a 31+300,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – bramy – km Zbr-11a 31+300,
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – furtki – km Zbr-11a 31+300,
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – km DD1 0+000-2+490,
 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm – km Ul. Kolonia 0+000-0+140,
 • ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – km DD10a 0+302-0+355,
 • Ścieki skarpowe trapezowe – km DK16-1 0+610 ,
 • Tablice E1 – wielkie – km S61 34+180 L,
 • Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe – słupki prowadzące / hektometrowe U-1a/U-1b – km S61 135+500-136+000,
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km JZRP 0+940-1+022, JZRL 0+000-0+140,
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – km DL11 0+000-0+189 P, DL11 0+249-0+269 P, DL11 0+000-0+140 L,                      
 • Konstrukcje wsporcze dla tablic E-1, E-14 – km DL5 0+242, DK16 0+612, DK16 0+776, DK16 0+977,
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych – balustrady U-11a – km DK16-2 0+208-0+246, DK16-2 0+272-0+354, DK16-2 0+757-0+839.

Roboty Mostowe:

 • OBIEKT WS-1.1
  – Nawierzchnia chodnika kostka 8 cm                                                          
 • Obiekt PZM-35.5
  – Bariery ochronne z poręczą                                                          
 • Obiekt PZM-38.1
  – Bariery ochronne z poręczą
  – Bariery ochronne dwustronne                                                          
 • Obiekt PZM-38.7
  – Bariery ochronne dwustronne                                                          
 • Obiekt PZM-40.2
  – Bariery ochronne

Roboty drogowe:

 • Bramowe konstrukcje wsporcze dla tablic E-2 + fundament – S61 33+161 P, S61 33+680 L;
 • Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe – słupki prowadzące hektometrowe U-1a/U-1b – S61 33+800-35+500, S61 29+900-31+300;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – JZRP 0+330-0+480, JZRP 0+552-0+940, S16 0+600-0+900 JL;
 • Bramowe konstrukcje wsporcze dla tablic E-2 + fundament – JZRP 0+184, JZRP 0+600, JZRL 0+251;
 • Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie – warstwa grubości 12 cm – DL2 0+095-0+225;
 • Bramowe konstrukcje wsporcze dla tablic E-2 + fundament – DL11 0+130;
 • Balustrady U-11a – DK16-2 0+003-0+224;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – S61 41+445-41+645; str. Lewa, S61 29+940-31+200 SP;
 • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S6135+260-35+275NL, S61 35+569-36+165NP, S61 36+044-36+230NL, S61 42+655-42+678NL,S61 42+655-42+678NP;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 -DK16-1 0+950-1+070;
 • Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm -DK16-1 0+950-1+070;
 • Obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – DK16-1 0+950-1+070;
 • Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – humusowanie skarp wraz z obsianiem, pierścienie ronda oraz węzłów – warstwa grubości 20 cm – S16 1+200-2+400;
 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S16 0+600-0+800 pas rozdziału;
 • Nawierzchnia żwirowa – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – DD1 0+000-0+650;
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – DD7a 0+000-0+790;
 • Obrzeża betonowe – obrzeże betonowe 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – Kolonia 0+000-0+140.

Roboty mostowe:       

OBIEKT WS-1.1:

 • Znaki wysokościowe na obiekcie,
 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu.                                                         

OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

 • Nawierzchnia chodnika kostka 8cm, podsypka cem-piask gr 3cm, podsypka cem-żwir gr. 11cm

OBIEKT MS/PZDsz-37.6:             

 • Nawierzchnia chodnika kostka 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm, podsypka cement-żwir gr. 11cm

Roboty Branżowe:                    

Melioracje:

 • PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH – ROWY – umocnienie rzeki Ełk – S 16 obiekt MS-0.5

Roboty drogowe:

 • Wykonanie nasypów – Zasypki pod poboczami – S16 0+900-1+100 pas rozdziału;
 • Umocnienie poboczy – Pobocze utwardzone – umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm – warstwa grubości 12 cm – S16 0+600-1+100 JL+JP;
 • Ogrodzenie wys. 2,5m (siatka 2,8m) – montaż słupków – S61 42+400-42+750; str. L, S61 42+545-42+770; str. P;
 • Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 – S61 37+540-37+575NP, S61 37+255-37+455NL, S61 36+165-36+688NP, S61 36+230-36+730NL;
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych – bramy – Zbr 1a.                                                                                        

Roboty mostowe:      

OBIEKT PZM-36.4:         

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

OBIEKT PZM-38.7:         

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących. 

OBIEKT PZM-40.2:

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących. 

OBIEKT MS/PZDsz-36.7:

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.

OBIEKT PZDs-42.6:        

 • Balustrada schodów, ścian i pasów dzielących.    

Roboty Branżowe:                    

Melioracje:

 • Rów R-8  – umocnienie rowu palikami i kiszką faszynową – S61 35+515.  

W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonawca nie planował ani nie realizował żadnych robót z uwagi na przerwę świąteczną oraz warunki atmosferyczne.

Realizowano utrzymanie zimowe na przejętych odcinkach dróg publicznych.

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2023 r.

Liczba odwiedzin: 112642
Projekt i wykonanie: M2 Studio