zdjęcia z ziemi

Zdjęcia z ziemi – 12-16.10.2020

28+100 oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince 28+500 trasa główna 28+700 trasa główna po oczyszczeniu 29+300 trasa główna 30+500 karczowanie i oczyszczanie z gałęzi 31+370 montaż rurociągu osłonowego dla teletechniki DD1 km 3+800 DD1 km 3+900 roboty ziemne DD7b 0+110 badanie VSS DD7b odhumusowanie podłoża pod nasyp podłoże po odhumusowaniu Czytaj więcej…

Z Lafrentz, przed