Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa

GDDKiA Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89,
10 – 083 Olsztyn
tel. +48 (89) 521 28 00
e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu:

Piotr Paradowski

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu:

LAFRENTZ Polska Sp. z o.o.
ul. Kamiennogórska 22 (Wejście B),
60-179 Poznań
tel. +48 61 867 40 50
e-mail: office@lafrentz.pl

Inżynier kontraktu:

Jolanta Szal

Wykonawca - lider:

Trakcja PRKil S.A.,
ul. Złota 59, XVIII p.,
00-120 Warszawa

Dyrektor kontraktu:

Piotr Dyczkowski

Z-ca Dyrektora Kontraktu:

Tomasz Kujawa

Wykonawca - partner:

Mostostal Warszawa S.A.,
ul. Konstruktorska 11a,
02-673 Warszawa

Wykonawca - partner:

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.,
ul. Produkcyjna 102,
15-680 Białystok

/ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie
/INŻYNIER KONTRAKTU
LAFRENTZ POLSKA Sp. z o. o.
 

/WYKONAWCA – LIDER

Trakcja PRKil S.A
 
/WYKONAWCA – PARTNER
Mostostal Warszawa S.A.
 
/WYKONAWCA – PARTNER
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2019 r.

Liczba odwiedzin: 5925
Projekt i wykonanie: M2 Studio