LISTA ZATWIERDZONYCH/ZGŁOSZONYCH PODWYKONAWCÓW

LISTA ZATWIERDZONYCH/ZGŁOSZONYCH USŁUGODAWCÓW

LISTA ZATWIERDZONYCH/ZGŁOSZONYCH DOSTAWCÓW

Lista zatwierdzonych Podwykonawców na Roboty Budowlane

Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.