Harmonogram inwestycji

Zgodnie z podpisaną w dniu 19 lipca 2018 r. umową, Wykonawca w ciągu 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03) został zobowiązany do wykonania 23 -kilometrowego fragmentu trasy od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu DK16.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

 

Formuła „Projektuj i buduj” obejmuje:

– Fazę projektową – opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej przez zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej – 13 miesięcy, tj. od dnia 19.07.2018 r. (dzień podpisania Umowy) do dnia 18.08.2019 r.

– Fazę wykonawczą – wykonanie robót budowlanych – 16 miesięcy, tj. od dnia 19.08.2019 do dnia 19.06.2021 r. z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03).

 

Po zakończeniu budowy rozpocznie się okres przeglądów – 12 miesięcy, tj. od dnia 20.06.2021 do dnia 19.06.2022 r. oraz okres rozliczenia kontraktu – 3 miesiące, tj. od dnia 20.06.2022 do dnia 19.09.2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2020 r.

Liczba odwiedzin: 10717
Projekt i wykonanie: M2 Studio