Harmonogram inwestycji

Harmonogram Informacyjny może ulec zmianie

Zgodnie z podpisaną w dniu 19 lipca 2018 r. umową, Wykonawca w ciągu 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03) został zobowiązany do wykonania 23 -kilometrowego fragmentu trasy od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu DK16.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Formuła „Projektuj i buduj” obejmuje:

– Fazę projektową – opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej – 26 miesięcy, tj. od dnia 19.07.2018 r. (dzień podpisania Umowy) do dnia 22.09.2020 r.

– Fazę wykonawczą – wykonanie robót budowlanych – 16 miesięcy, tj. od dnia 02.10.2020 do dnia 30.11.2022 r. z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03).

Po zakończeniu budowy rozpocznie się okres przeglądów – 12 miesięcy, tj. od dnia 01.12.2022 do dnia 31.12.2023 r. oraz okres rozliczenia kontraktu – 3 miesiące, tj. od dnia 01.01.2024 do dnia 31.03.2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2023 r.

Liczba odwiedzin: 115198
Projekt i wykonanie: M2 Studio